Metsäkoneurakointi

Ponssen henkilöstövähennykset ennakoitua pienemmät

Ponssen toimintamallimuutos ja siihen liittyvät muutosneuvottelut päätyivät Suomessa 21 ja Suomen ulkopuolella noin 40 työsuhteen päättymiseen. Aiemmin muutosten ennakoitiin johtavan yhtiössä yhteensä 120–140 työpaikan vähenemiseen, josta Suomeen arvioitiin kohdistuvan 50–60 vähennystä. Irtisanomisten määrä jäi kuitenkin ennakoitua pienemmäksi, kun toimintamallin muutoksessa avautuneisiin uusiin työtehtäviin sijoittui kymmeniä yhtiön työntekijöitä.

ponsse

Ponsse tiedotti toimintamallimuutoksen suunnittelun ja siihen liittyneiden muutosneuvotteluiden päättymisestä 3.4.2024, jolloin irtisanottavien määrä ei vielä ollut selvillä yhtiön sisäisten rekrytointien vuoksi.

Globaali organisaatiorakenne

Kesäkuun 2024 alussa voimaan astuvassa toimintamallissa Ponsse siirtyy globaaliin organisaatiorakenteeseen ja raportointilinjoihin. Tällä toimintamallilla Ponsse varmistaa tulevaisuuden asiakastarpeita vastaavan ja globaalisti yhdenmukaisen sekä tehokkaan toimintamallin. Samalla yhtiö hakee lisää kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta sekä yhdenmukaistaa käytäntöjään. Myynti- ja huoltopalveluihin keskittyvä organisaatio jakautuu tulevaisuudessa viiteen markkina-alueeseen: 1) Pohjoismaat ja Baltia 2) Eurooppa 3) Etelä-Amerikka 4) Pohjois-Amerikka sekä 5) Aasia, Australia ja Afrikka.