Metsäteollisuus

Stora Enso nostaa ohjeistustaan vuoden 2024 oikaistusta liiketuloksesta

Stora Enso arvioi, että aiempi koko vuoden 2024 oikaistua liiketulosta koskeva ohjeistus ylittyy onnistuneiden kannattavuuden parantamistoimien ja suotuisamman markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö muuttaa siksi tulosohjeistustaan siten, että koko vuoden 2024 oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan merkittävästi korkeampi (+50 % tai enemmän) kuin vuoden 2023 oikaistu liiketulos, joka oli 342 miljoonaa euroa. Aiempi ohjeistus vuodelle 2024 oli, että oikaistu liiketulos on korkeampi (yli +15 % mutta alle +50 %) kuin vuonna 2023.

Stora Enso

Stora Enso totesi 25. huhtikuuta julkaistussa tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen näkymäkommentissaan, että se odottaa markkinaolosuhteiden elpyvän vähitellen vuonna 2024 ja kuluttajapakkauskartongin kysynnän sekä sellun kysynnän ja hintojen nousevan. Nämä markkinasuuntaukset jatkuvat volyymien ja hinnoittelun parantuessa. Yhtiön kannattavuutta parantavat toimet tulevat näkyviin tuloskehityksessä. Tämän vuoksi Stora Enso on muuttanut sisäisiä ennusteitaan vuodelle 2024 aiemmin arvioitua korkeammalle tasolle.

Yhtiön näkymät ovat parantuneet, koska kuluttajapakkauskartongin tilauskanta ja volyymit ovat kasvaneet sekä aaltopahvin pintakartongin ja kuluttajapakkauskartongin hinnoittelunäkymät ovat parantuneet. Sellun hinnat nousevat edelleen, ja loppuvuoden näkymät ovat vahvemmat kuin aiemmin arvioitiin. Haastavat markkinaolosuhteet jatkuvat edelleen Wood Products- ja Packaging Solutions -divisioonissa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Markkinoiden epävarmuustekijöiden – joita ovat muun muassa korkeana jatkuva inflaatio, lakot, kysyntä- ja hintakehitys sekä muut ulkoiset häiriöt, joilla voi olla vaikutus konsernin tulokseen – odotetaan jatkuvan vuoden 2024 aikana.

Stora Enso Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa tammi–kesäkuulta keskiviikkona 24.7.2024 noin klo 8.30.