Metsäteollisuus

Metsä Group ja ANDRITZ käynnistävät selvityksen puupohjaisen hiilidioksidin talteenotosta

Metsä Group ja teknologiayhtiö ANDRITZ tekevät selvityksen hiilidioksidin talteenottolaitoksesta biotuotetehtaan yhteyteen. Selvityksessä tarkastellaan neljän miljoonan hiilidioksiditonnin talteenottoa Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan kokoisesta laitoksesta. Kemin biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos.

Metsä Group, Kemin biotuotetehdas

Selvityksessä optimoidaan, minkä kokoinen talteenottolaitteisto biotuotetehtaaseen yhdistettynä olisi energiatehokkain ja mitä laitteisto edellyttäisi jäähdytystarpeen ja logistiikan kannalta. Tavoitteena on biotuotetehtaassa syntyvän sähkön, lämmön ja höyryn hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti siten, ettei hukkalämpöä synny.

Työ on jatkoa vuonna 2023 aloitetulle hiilidioksidin talteenottoselvitykselle. Amiiniliuokseen perustuva hiilidioksidin talteenotto on olemassa olevaa koeteltua teknologiaa, jota on käytetty vuosikymmenien ajan eri puolilla maailmaa. Edistyksellistä kuitenkin on tämän teknologian yhdistäminen sellu- tai biotuotetehtaaseen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

ANDRITZin kanssa tehtävän selvityksen jälkeen hanke etenee pilottivaiheeseen Metsä Groupin Rauman tehdasalueella vuonna 2025.

Puuperäistä hiilidioksidia fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen

Jos hiilidioksidin talteenotto osoittautuu kannattavaksi, metsäteollisuuteen syntyy uusi suurten volyymien puupohjainen raaka-aine.

- Tavoitteenamme on jalostaa pohjoisesta puusta yhä arvokkaampia tuotteita. Toteutuessaan hiilidioksidin talteenotto avaisi mahdollisuudet uudelle, merkittävälle kemianteollisuudelle Suomeen ja kiihdyttäisi suomalaista vetytaloutta, sanoo Metsä Groupin strategiajohtaja Sari Pajari-Sederholm.

Metsä Groupissa syntyy vuosittain noin 12 miljoonaa tonnia puuperäistä hiilidioksidia, joka voitaisiin hyödyntää fossiilisia materiaaleja korvaavien tuotteiden raaka-aineena teknologian ja markkinoiden kehittyessä. Uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä ja puuperäisestä hiilidioksidista voisi valmistaa esimerkiksi synteettistä metaania ja metanolia kemianteollisuuden raaka-aineeksi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- ANDRITZin ja Metsä Groupin selvitys on uraauurtavaa työtä hiilidioksidin talteenotossa ja ensimmäinen askel kohti uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa puupohjaisesta hiilidioksidista. Hiilidioksidipäästöjen vähentämispyrkimykset lisäävät uusiutuvien polttoaineiden kysyntää, johon biotuotetehtaiden sivuvirroista löytyy ratkaisu, sanoo Klaus Bärnthaler, Hiilidioksidin talteenottojärjestelmät -alueen myynti- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja ANDRITZilta.