Ajankohtaista

Scania vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien raskaiden kuorma-autojen markkinajohtaja Suomessa

Raskaita, kokonaismassaltaan yli 18 tonnia painavia kuorma-autoja rekisteröitiin vuonna 2019 yhteensä 2843 kappaletta, joista vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia oli 67 kappaletta eli 2,3 prosenttia. Lähes 57 prosenttia uusista vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivista kuorma-autoista oli Scanioita.

Liikenteen kestävä kehitys ja päästöjen vähentäminen ovat olleet Scanian strategisia teemoja uuden sukupolven mallisarjan vuonna 2016 tapahtuneen julkistuksen myötä. Scanian CO2-päästöjä vähentävät ratkaisut perustuvat kolmeen kulmakiveen: vaihtoehtoiset polttoaineet, ajoneuvojen energiatehokkuus ja kokonaistaloudellisuus sekä älykkäät ja turvalliset kuljetusratkaisut. Scanialla on alan laajin vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntävien ratkaisujen valikoima, joiden avulla kestävän kehityksen vaatimaa muutosta voidaan viedä eteenpäin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin 67 vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivaa raskasta kuorma-autoa. Näistä Scanioita oli 38 eli enemmän kuin muiden merkkien vastaavia rekisteröintejä oli yhteensä. Tulos on vakuuttava osoitus Scanian osaamisesta ja uuden malliston vaihtoehtoisten polttoaineiden laajasta valikoimasta. Rekisteröidyistä ajoneuvoista lähes kaikki olivat biokaasukäyttöisiä, joko paineistetulla tai nesteytetyllä biokaasulla toimivia. Lahdessa rekisteröitiin lisäksi yksi bioetanolia käyttävä Scania.

Liikennepäästöt alenevat

Autoilu synnyttää sekä globaaleja CO2-päästöjä, että paikallisesti hengitysilmaan vaikuttavia lähipäästöjä. Vaikka uusien Euro 6 -dieselmoottorien avulla on saatu pakokaasupäästöjä vähennetyksi, voidaan vaihtoehtoisten polttoaineiden käytöllä niitä vähentää vielä merkittävästi enemmän.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

-Vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntä lisääntyi viime vuonna selvästi. Suuntaus on fossiilisista polttoaineista kohti biopolttoaineita. Scania pystyy tarjoamaan asiakkailleen markkinoiden laajimman valikoiman biopolttoaineilla toimivia ratkaisuja. Niin sanotuista uusiutuvista polttoaineista suosituimpia ovat tällä hetkellä biokaasu, bioetanoli sekä HVO, joiden hiilidioksidipäästöjä (CO2) vähentävä vaikutus on jopa 90 prosentin luokkaa. Lisäksi biopolttoaineita käytettäessä pienenevät terveydelle haitallisten lähipäästöjen eli hiukkas- ja typenoksidipäästöjen määrät. Dieselmoottoreiden kehitys on ollut vuosien saatossa merkittävää ja Euro 6 -päästöluokan dieselmoottorit ovat erittäin vähäpäästöisiä. HVO-polttoainetta käytettäessä päästään dieselmoottorilla samoihin CO2-päästövähennyksiin kuin kaasu- tai etanolimoottoreilla, kertoo Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö Mika Jukkara.

Tietoa tarvitaan lisää

 Vuonna 2019 Suomessa yhteensä 2893 rekisteröidystä raskaasta kuorma-autosta 2,3% oli vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

-Tankkausverkosto niin paineistetun kuin nesteytetynkin biokaasun osalta on kasvanut ja uusia tankkauspaikkoja perustetaan koko ajan. Myös muiden polttoainevaihtoehtojen saatavuus paranee, kun tietämys ja käyttökokemukset lisääntyvät. Scanian laaja moottorivalikoima sopii moneen eri kuljetustehtävään ja se antaa erinomaisen mahdollisuuden harkita ajoneuvon hankinnan yhteydessä myös eri käyttövoimia.

-Meidän tehtävä autonvalmistajana on lisätä eri käyttövoimien tunnettuutta ja opastaa kuljetusyrittäjiä ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen käyttöön, silloin kun se toiminnan kannalta on kokonaistaloudellisesti järkevää, valistaa Scania Suomi Oy:n markkinointipäällikkö Olli Heikkinen.