Ajankohtaista

Metsä Group vahvistaa ekologisen kestävyyden käytäntöjään

Metsä Groupin uuden ekologisen kestävyyden ohjelman tavoitteita ovat metsiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen, metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja vesiensuojelun parantaminen metsätaloudessa.

Metsä Group uudisti strategiset kestävän kehityksen tavoitteensa keväällä 2019. Vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet kattavat konsernin koko toiminnan ja heijastuvat myös toimitusketjuun. Metsätalouden ekologisen kestävyyden ohjelma vastaa osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamisesta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, johon kuuluu 103 000 suomalaista metsänomistajaa. Pääosa Metsä Groupin Suomesta hankkimasta puusta tulee omistajajäseniltä.

-Metsänomistajat tekevät jo paljon metsäluonnon hyvinvoinnin eteen. Metsä Groupin omistajajäsenet omistavat puolet Suomen yksityismetsistä. Koko maamme kannalta on tärkeää, että heidän metsiensä hyvä hoito jatkuu ja palvelumme ja toimintatapamme paranevat jatkuvasti. Ekologisen kestävyyden ohjelman toimenpiteet ovat tässä keskeisessä roolissa ja käytännön toimet ovat jo alkaneet, kertoo kestävän kehityksen johtaja Vesa Junnikkala.

Metsä Group tuplaa tekopökkelöt ja tekee suojatiheikköjä

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa keskeistä on lahopuun lisääminen. Lahopuun määrää lisätään jättämällä metsäsertifioinnin edellyttämiä säästöpuita ja säästämällä olemassa oleva lahopuu.

-Vuoden 2020 alusta alkaen kolopesijöitä ja lahopuusta riippuvaisia lajeja hyödyttäviä tekopökkelöitä on tehty neljä kappaletta hehtaarille entisen kahden sijaan. Tavoitteemme on, että tekopökkelöitä jätetään 90 prosentissa hakkuista. Ne tehdään säästöpuiden lisäksi. Mikäli hakkuualueella on lahopuita, niitä pyritään jättämään 20 kappaletta hehtaarille, Junnikkala sanoo.

Metsä Groupin metsätöissä jätetään vuoden 2020 alusta alkaen suojatiheikköjä kaikissa metsän kehitysvaiheissa. Suojatiheikkö syntyy, kun taimikonhoidossa tai hakkuita edeltävässä raivauksessa pensaikkoa ja pientä puustoa jätetään raivaamatta. Se on hyvä suojapaikka eläimille.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vesien suojelussa keskeisessä roolissa ovat turvemaat.

-Olemme mukana kehittämässä uusia menetelmiä ja uudistamme omat ohjeemme. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kunnostusojitustarpeen kriittistä arviointia ja jatkuvan kasvatuksen suosittelemisesta tietyille suotyypeille. Tavoitteena on pitää veden pinnan taso vakaana ja käsitellä turvemaiden metsiä näin myös ilmastonmuutoksen kannalta järkevästi, Junnikkala sanoo.

-Metsä Groupin tavoitteena on vahvistaa edelläkävijyyttään metsänhoidon ekologisissa käytännöissä. Nyt käynnistetty ohjelma on tärkeä askel tämän tavoitteen toteutumisessa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ekologisen kestävyyden ohjelman toimia 2019-2020

  • Tekopökkelöiden määrän tuplaaminen kahdesta neljään hehtaarille
  • Suojatiheikköjen jättäminen kaikissa metsän kehitysvaiheissa
  • Metsä Groupin METSO-osaajaverkosto on laajennettu 27 henkeen ja se palvelee vapaaehtoisesta suojelusta kiinnostuneita omistajajäseniä
  • Uudistimme turvemaiden metsänhoidon ohjeet ja koulutamme ne työntekijöillemme ja yrittäjillemme
  • Aktiivinen vaikuttaminen alkuvuonna käynnistyvässä Luonnonvarakeskuksen Kestävää metsänhoitoa turvemailla -projektissa ja Suomen Ympäristökeskuksen vetämässä PuuMaVesi-hankkeessa. Viemme osaamisen kehittymisen ripeästi käytäntöön.
  • Kehitämme metsänhoitomenetelmiä. Tuorein esimerkki on kuusen ja männyn sekaviljelymenetelmä, jolla saadaan kestävämpiä ja monimuotoisempia metsiä
  • Uusi palvelu FSC-metsäsertifioinnista kiinnostuneille metsänomistajille
  • Kannustamme oikea-aikaiseen ja laadukkaaseen metsänhoitoon