Ajankohtaista

Metsä Group osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020

Tammi–syyskuu 2020 (1–9/2019)

 • Liikevaihto oli 3 698 miljoonaa euroa (4 183).
 • Liiketulos oli 279 miljoonaa euroa (342). Vertailukelpoinen liiketulos oli 274 miljoonaa euroa (418).
 • Tulos ennen veroja oli 242 miljoonaa euroa (298). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 236 miljoonaa euroa (374).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 7,0 % (11,0).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 419 miljoonaa euroa (421).


Heinä–syyskuu 2020 (7–9/2019)

 • Liikevaihto oli 1 245 miljoonaa euroa (1 374).
 • Liiketulos oli 116 miljoonaa euroa (110). Vertailukelpoinen liiketulos oli 115 miljoonaa euroa (110).
 • Tulos ennen veroja oli 103 miljoonaa euroa (96). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 102 miljoonaa euroa (96).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 8,8 % (8,7).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 179 miljoonaa euroa (239).


Tapahtumat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä

 • Pitkäkuituisen sellun dollarimääräinen keskiarvomarkkinahinta laski hieman ja lyhytkuituisen pysyi vakaana edelliseen neljännekseen verrattuna. Hinnat olivat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat.
 • Kartonkitoimitukset olivat edellisen neljänneksen tasolla ja keskihinnat pysyivät vakaina.
 • Äänekoskella otettiin käyttöön uusi kartongin ja pakkaussuunnittelun osaamiskeskus Excellence Centre.
 • Metsä Fibre solmi esisopimukset Kemin biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamosta, klooridioksidilaitoksesta ja puunkäsittelylaitteistosta.         
 • Rauman sahan rakentaminen eteni suunnitellusti.
 • Innovaatioyhtiö Metsä Spring ja Valmet sopivat puupohjaisia 3D-kuitutuotteita valmistavan koelaitoksen rakentamisesta Äänekoskelle.


Koronaviruspandemia

Metsä Groupin painopistealueet koronaviruspandemian torjunnassa ovat henkilöstön turvallisuus, täysipainoinen osallistuminen pandemian torjuntaan yhteiskunnan osana ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Metsä Groupissa seurataan ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia koronavirukseen liittyen. Tärkein varotoimenpide on lähikontaktien minimoiminen. Metsä Groupin resurssitilanne on ollut kaiken kaikkiaan normaali koronaviruspandemian aikana. Tartuntaketjuja ei ole työpaikoilla syntynyt tiukkojen turvatoimenpiteiden ansiosta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy


Tulosohjeistus loka–joulukuu 2020

Metsä Groupin vuoden 2020 viimeisen neljänneksen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan heikkenevän vuoden 2020 kolmannesta neljänneksestä.


Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

- Metsä Groupin vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen tulos muodostui neljänneksen alussa ennakoimaamme paremmaksi. Merkittävin tulosparannus arvioomme nähden tuli kartonkiliiketoiminnasta, jossa myyntimäärät olivat odotuksia korkeammat ja hinnat säilyivät vakaina. Selluliiketoiminnassa Kiinan kysyntä elpyi neljänneksen aikana ja myös hinnoissa Aasian markkinoilla nähtiin positiivista kehitystä. Myös puutuotteiden osalta liiketoiminta oli hieman ennakoitua vahvempaa. Huonompaan suuntaan Euroopassa kääntynyt pandemiatilanne ei ole toistaiseksi näkynyt muutoksina kysyntärakenteessamme verrattuna edelliseen kvartaaliin ja pystyimme kolmannen neljänneksen aikana ylläpitämään tehtaidemme normaalin käyntiasteen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Konserni toimii keväällä käyttöön otettujen pandemia-ajan poikkeusmallien mukaisesti. Yhteensä reilun 9 000 henkilön joukostamme on todettu noin 30 COVID-19-tartuntaa. Tartuntaketjuja työpaikoilla ei ole ilmennyt. Olemme edelleen voineet jatkaa liiketoimintaamme ja kehityshankkeitamme suunnitelmien mukaisesti.

Kuluneen kvartaalin aikana aloitettiin kunnossapitoseisokkien toteutus. Siirsimme ensimmäiselle vuosipuoliskolle suunnitellut seisokit loppuvuoteen, joten kolmannen ja neljännen neljänneksen aikana kaikki sellu- ja kartonkitehtaamme huolletaan vuorollaan. Kolmannen neljänneksen aikana suurimmat kohteet olivat Kemin ja Husumin integraatit, joissa molemmissa työt saatiin poikkeusoloissa toteutettua turvallisesti eikä COVID-19-tartuntoja ilmennyt.

Kehitysinvestointimme etenevät. Rauman sahaprojektissa on siirrytty maarakennustöistä rakennusvaiheeseen. Laiteasennukset alkavat ensi vuoden alussa. Kemin biotuotetehtaan valmistelua jatketaan tehtaan toteutussuunnittelulla ja tehdasalueen valmistelulla. Ympäristölupapäätöstä odotetaan loppuvuoden aikana, minkä jälkeen hankkeesta voidaan aloittaa päätösharkinta. Päälaitteiden hankintasopimukset ehdollisina investointipäätökselle on pääosin tehty. Husumin soodakattilainvestoinnin aikataulu on siirtynyt ympäristöluvan ennakoitua pidemmästä käsittelyajasta johtuen. Lupaa odotetaan vuoden loppuun mennessä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Konsernin innovaatioyhtiö Metsä Spring on tehnyt yhdessä Valmet Oyj:n kanssa investointipäätöksen 3D-kuitupakkauksia valmistavan koetehtaan rakentamisesta Äänekoskelle. Hankkeessa on tarkoitus kehittää uutta tuotantoteknologiaa korkealaatuisten kuitupakkausten valmistamiseen. Uudella materiaalilla voidaan esimerkiksi korvata muovia muun muassa ruokapakkauksissa. Metsä Springin ja japanilaisen Itochu Corporationin yhdessä omistaman tekstiilikuitukoetehtaan toiminta on alkanut, ja ensimmäiset koe-erät uutta materiaalia on tuotettu seuraavien jalostusvaiheiden testaukseen.

Metsä Group vastaa toiminnallaan tarpeeseen tuoda uusiutuvasta materiaalista valmistettuja tuotteita ihmisten jokapäiväisiin tarpeisiin. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti alkaen pohjoisten metsien ekologisten ja taloudellisten tavoitteiden yhä paremmasta yhteensovittamisesta, edeten omien tuotanto- ja toimintaprosessiemme jatkuvaan parantamiseen ja edelleen uudistuvien, entistä resurssitehokkaampien tuotteiden tuomiseen kuluttajille.

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin leimikoihin ja energiapuussa latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden kysyntä jatkuu tasaisena. Koronaviruspandemian kansainvälinen kehitys heijastuu suoraan puunkorjuuseen ja -toimituksiin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kerto LVL -tuotteiden kysyntä on vahvistunut erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoilla. Havuvanerin päämarkkinoiden kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Koivuvanerin kysyntä jatkuu normaalia heikompana ja kilpailutilanne pysyy kireänä Euroopan päämarkkinoilla. Isossa-Britanniassa Metsä Woodin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan lähikuukausina vuoden aikaan nähden vahvana, rakentamisen segmenttiä lukuun ottamatta. Pandemian aiheuttama kysynnän epävarmuus jatkuu kaikilla Metsä Woodin päämarkkinoilla.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän ja tarjonnan arvioidaan tasapainottuvan kysynnän kasvaessa kausiluoteisesti ja tarjonnan vähentyessä loppuvuoden vuosihuoltoseisokkien takia. Sahatavan kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä kaikilla päämarkkinoilla loppuvuoden aikana, erityisesti Keski-Euroopassa ja Isossa-Britanniassa. Viimeisellä vuosineljänneksellä pidetään vuosihuoltoseisokit Metsä Fibren kolmella sellutehtaalla.

Kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä laskevan hieman vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tasosta. Toimitusmäärien laskuun vaikuttaa muun muassa kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu. Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina. Metsä Boardin Husumin tehdasintegraatin vuosihuoltoseisokki toteutui suunnitellusti osin lokakuun puolella. 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Tissue ennakoi pehmo- ja tiivispapereiden kysynnän jatkuvan vakaana.