Ajankohtaista

Metsä Fibre ja ABB allekirjoittivat esisopimuksen biotuotetehtaan sähköjärjestelmistä

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja ABB allekirjoittivat 14.5.2020 esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan sähköjärjestelmien toimituksesta. Toimituksen kotimaisuusaste on korkea, yli 60 %. Kokonaisuudessaan Metsä Fibren noin 1,5 miljardin arvoisen biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan noin 70 prosenttiin. ABB:n ja Metsä Fibren sopima toimituskokonaisuus sisältää merkittävän määrän Suomessa kehitettyä ja valmistettua sähköistys- ja käyttötekniikkaa ABB:n toimipisteiltä Vaasasta ja Helsingistä. Esisopimus Suomen ABB:n kanssa pitää sisällään koko suunnitteilla olevan biotuotetehtaan sähköjärjestelmät ja niiden asennuksen suurjänniteverkosta tehtaan sisäiseen sähkönjakeluun ja sähkömoottoreihin. Nyt sovitun toimituskokonaisuuden arvo olisi toteutuessaan noin 40 miljoonaa euroa. 

ABB:n lisäksi biotuotetehdasprojektiin on valittu jo aiemmin kolme muuta päätoteutuskumppania. Valmet toimittaa tehtaan kaikki päälaitteet ja automaation, Fimpec vastaa tehtaan rakennuttamisesta ja AFRY rakennusvaiheen suunnittelusta. Metsä Fibre on tehnyt edellä mainittujen päätoteutuskumppaneiden kanssa pitkään menestyksekästä yhteistyötä yhtiölle strategisesti tärkeissä hankkeissa, kuten Äänekosken biotuotetehdasprojektissa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdashankkeessa edistetään parhaillaan muun muassa rahoitusneuvotteluja ja uuden tehtaan tarvitseman logistiikan kehittämistä. Tehdasalueella Kemissä ovat meneillään valmistelevat työt, joilla varmistetaan biotuotetehtaan rakentamisen sujuva aloittaminen heti investointipäätöksen jälkeen. Päätösvalmius arvioidaan saavutettavan syksyllä 2020 ympäristöluvituksen valmistuessa.

Kemin biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Se työllistäisi suoraan tehdasalueella Kemissä noin 250 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan Suomessa yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen sellutehdas. Biotuotetehtaan vuotuinen, pääasiassa Suomesta hankittavan kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin nykyisen sellutehtaan.

Biotuotetehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä. Uuden biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuus. Rakentamisessa käytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy