Ajankohtaista

ILARI PIRTTILÄLLE KOLKUTTAJA-PALKINTO

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä on saanut Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n Kolkuttaja palkinnon. Palkinto on tunnustus metsäalan kuljetusyrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi tehdystä työstä.

Pirttilän palkitsemisperusteissa kuljetusyrittäjät toteavat poikkeuksellisesta aktiivisuudesta näin: Vuoden 2020 Kolkuttaja on metsämies itsekin ja metsäalan vahva vaikuttaja. Vuosien työ metsäalan osaajien ja koko sektorin kehittämiseksi ja etenkin metsäalan työhyvinvoinnin eteen ei ole jäänyt kuljetusyrittäjiltä huomaamatta. Sitkeä, jopa terrierimäinen paneutuminen asioihin ja jämäkät kannanotot ovat ohjanneet niin koulutusta, työtekoa kuin tutkimusta koko metsäsektorilla. Hän on kiitettävällä tavalla toteuttanut järjestelmällisesti taustaorganisaationsa päätehtävää metsäalan kehittämistä ja alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistämistä.
 
Palkinto oli järjestyksessään kahdestoista. Palkinnolla huomioidaan enintään kerran vuodessa jäsenyritysten toimintaedellytyksiin erityisen positiivisella tavalla vaikuttanut henkilö, yritys, yhteistyötaho tai -työryhmä. Olennaista on kehittämiseen tähtäävä yhteistyöhakuinen, jopa molempien osapuolten taloudelliseen menestykseen tähtäävä toiminta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kolkuttaja – palkinnon saaneet:

 • 2009                    Metsäliitto Osuuskunnan hankinta- ja toimitusyksikön kuljetusten kehittämistyöryhmä
 • 2010                    Antti Numminen, Mittaportti Oy
 • 2011                    Metsäntutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Jari Lindblad.
 • 2012                    MetsäTrans–lehti
 • 2013                    Puunkuormaus-kiertue
 • 2014                    Pirjo ja Jouni Porokka
 • 2015                    Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy
 • 2016                    Professori Mauri Haataja, Oulun Yliopisto
 • 2017                    Pirkanmaan ELY-keskuksen Puutavarakuljetusten yhteistyöryhmä
 • 2018                    Hannu ja Veli-Matti Weckman
 • 2019                    Viljo Lappalainen / StoraEnso Oyj
 • 2020                    Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö