Ajankohtaista

Komatsu Forestilta uudet kuormatraktorit harvennuksille

Ensiesiintyminen FinnMetkossa vaihtui lokakuun puolivälissä käynnistyvään demokiertueeseen.Komatsu 2021 -kuormatraktoriohjelma käsittää kolme pienintä konetta, jotka kattavat laajan alueen puun lähikuljetuksen konetarpeesta, aina tiheimmän ensiharvennuksen kuormatraktorista tehokkaaseen joka paikan yleiskoneeseen. Ohjelman kaksi pienintä, 9 tonnin Komatsu 825TX ja 11 tonnin Komatsu 835TX, voidaan varustella uudella runkokonstruktiolla erityistä ketteryyttä vaativia kohteita varten. Uusi runkoratkaisu puolittaa näiden koneiden etu- ja takavaunujen välisen raidepoikkeaman minimiin tiukoissa käännöksissä kokonaismittojen tai kuormatilan koon muuttumatta. Myös Komatsuille ominainen hyvä stabiilius säilyy. Harvennusrungon antama ketteryys on tarpeen tiheissä harvennusolosuhteissa. Heikosti kantavilla kohteilla erilaiset takarunkovaihtoehdot ja monipuoliset leveät telaratkaisut laajentavat työkohteiden määrää ja lisäävät tuottavuutta.
Suurin, 12 tonnin Komatsu 845, ulottuu kapasiteetiltaan kaikkein järeimmin varusteltuna perinteisten päätehakkuukoneiden tontille saakka. Uuden tuoteohjelman koneilla on runsaasti runko-, kuormain-, hydrauliikka- ja kuormatilavaihtoehtoja, joilla koneet voidaan täsmätä työskentelyalueen olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin.

Komatsu 845

825TX:n, 835TX:n ja 845:n yhteisiä ratkaisuja

AGCO Power -moottorit

Komatsu 2021 -kuormatraktoreissa on 4-sylinteriset Stage 5 -päästömääräysten mukaiset erinomaisen polttoainetalouden moottorit, joissa on uusi AdBlue-järjestelmä, uusi pakokaasunkäsittelyjärjestelmä ja hydrauliset venttiilinnostajat, joiden ansiosta venttiilien säädön tarve poistui. Erityisen paljon on panostettu AdBlue-järjestelmän toiminnan luotettavuuden parantamiseen, lian pääsy järjestelmään on pyritty estämään maastossa tapahtuvan tankkauksen aikana: säiliö on sijoitettu uuteen paikkaan, täytön aikana puhtautta varmistetaan siivilällä ja suodatuksella. Tankkausta nopeuttaa ja varmistaa uusi suppiloratkaisu. Myös järjestelmän tyhjentäminen sujuu nyt tehokkaammin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ohjaamo ja muotoilu

Harvennusten kuormatraktoreissa on nyt samat ohjaamot kuin Komatsu 855-, 875- ja 895-malleissa. Uudesta, enemmän tilaa vaativasta moottoreiden varustelusta huolimatta koneiden muotoilut ovat tutun tyylikkäitä säilyttäen erinomaisen näkyvyyden.

MaxiXT-ohjausjärjestelmä

Nyt myös Komatsu 825TX, Komatsu 835TX ja Komatsu 845 -koneissa on MaxiXT-ohjausjärjestelmä, uutuus, joka esiteltiin muissa malleissa viime vuonna. MaxiXT-järjestelmä on mukana koneen käyttöön ja hallintaan liittyen lähes kaikessa, se ohjaa: peruskonetta, kuormaimen säätöjä ja ulkopuolista kommunikaatiota, hakkuukoneissa lisäksi hakkuulaitetta ja apteerausta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Esimerkkejä lisäominaisuuksista

Bogie Lift Advanced -telinnosto on mahdollista hankkia lisävarusteena kaikkiin kolmeen pikkukoneeseen. Etutelejä voidaan nostaa ja laskea kumpaakin puolta erikseen, millä ominaisuudella parannetaan esteiden ylittämistä tai lisätään koneen ketteryyttä.

MaxiFleet on saanut uusia toimintoja

  1. Uusi kohde – Uuden työmaan ja siihen liittyvien tietojen lisääminen järjestelmään, tieto välittyy valituille koneille välittömästi. Tällä helpotetaan myös ajokoneen työmaan avaamista ja puutavaralajien toimitusta varastopaikalle.
  2. Oma sijaintini-toimintoa hyödynnetään merkittäessä informaatiota esimerkiksi leimikolla sijaitsevista erityiskohteista; järjestelmä tallentaa kohteen MaxiVisionin kartalle oman senhetkisen sijainnin kohdalle koneen tai sen ulkopuolelta olevalta laitteelta.
  3. Tähän mennessä hakkuukoneen kanssa samalla työmaalla työskentelevä Komatsu-kuormatraktori on voitu liittää MaxiFleet/MaxiVision -palveluun. Nyt tämä onnistuu myös toisen valmistajan kuormatraktorille. MaxiVisionista voidaan seurata Komatsu-hakkuukoneen työskentelyä; sen tekemät ajourat sekä tuotanto nähdään kuormatraktorissa. Näin saatavaa informaatiota hyödynnetään kuormatraktorin työskentelyn suunnittelussa ja toteutuksessa.

Komatsu Forestin TX-esittelykiertue aloitetaan Rovaniemeltä 16.10. Kiertue matkaa halki Suomen ja pysähtyy kymmenellä paikkakunnalla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy