Metsäteollisuus

Metsä Fibre ja Aquaflow allekirjoittivat esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamosta

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy ja Aquaflow Oy ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamosta, joka puhdistaisi koko Kemin tehdasintegraatin jätevedet. Esisopimus pitää sisällään puhdistamon laitetoimituksen ja prosessitoteutuksen. Toimituksen kotimaisuusaste on noin 70 %. Biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuus. Tehdas rakennetaan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) ja jätevedenpuhdistamo tulee olemaan BAT-vaatimuksiakin edistyksellisempää tekniikkaa. Jätevesipäästöjä minimoidaan ensisijaisesti vesikiertojen sulkemisella ja tuotantoprosessin hyvällä hallinnalla sekä edistyksellisellä jätevedenpuhdistusprosessilla.

Kemin integraatin jätevesikuormitus vesistöön tulee olemaan erittäin alhainen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisiin päästötasoihin nähden. Näin alhaisen päästötason saavuttaminen edellyttää uusinta prosessitekniikkaa niin biotuotteiden valmistusprosesseissa kuin jätevedenkäsittelyssäkin, yhdistettynä hyvään ja tasaiseen käytettävyyteen. Päästötasoa voidaan kokonaisuutena pitää poikkeuksellisen alhaisena Suomen ja maailman metsäteollisuudessa.

- Jätevedenpuhdistamo edustaa parasta saatavilla olevaa tekniikkaa ja takaa osaltaan sen, että pääsemme kaikissa olosuhteissa parhaaseen mahdolliseen ympäristösuorituskykyyn, biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson kertoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Aquaflow Oy on toimittanut myös Äänekosken biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamon. Kemiin toimitettava puhdistamo toteutetaan vastaavanlaisella tekniikalla. Uuden jätevedenpuhdistamon toiminta perustuu moniportaiseen biologiseen puhdistusprosessiin ja kemialliseen jatkokäsittelyyn, jolla saavutetaan vaadittava puhdistustehokkuus sekä luotettavuus. Aquaflow Oy on globaali markkinajohtaja kemiallisen metsäteollisuuden jätevesiteknologian toimittajana.

- Hyvät kokemukset Äänekosken biotuotetehdasprojektista tuodaan osaavan kumppanin kanssa nyt Kemiin. Tulemme saavuttamaan korkeat ympäristötavoitteet, Johansson toteaa.

- On hienoa jatkaa toimivaa yhteistyötä Metsä Fibren kanssa näin suuressa kotimaisessa hankkeessa, kommentoi Aquaflow Oy:n myyntijohtaja Mikko Lonka.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti. Kemin biotuotetehdashankkeessa edistetään tällä hetkellä laitehankintojen lisäksi muun muassa ympäristöluvitusta, rahoitusneuvotteluja ja uuden tehtaan tarvitsemaa logistiikkaa. 1,5 miljardin euron investointipäätös biotuotetehtaasta tehdään aikaisintaan tänä syksynä 2020. Toteutussuunnittelu käynnistettiin elokuun alussa 2020. Tämä tarkoittaa tehtaan tekniikan, rakentamisen, asennusten ja käyttöönoton yksityiskohtaista suunnittelua ja valmistautumista rakennusvaiheeseen. Suunnittelutyö tehdään yhdessä neljän jo nyt valitun päätoteutuskumppanin kanssa, jotka ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Toteutussuunnittelun organisaatiossa on työskennellyt elokuun alusta lähtien kaikkiaan yli 400 henkilöä.

Biotuotetehtaan mahdollisen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Biotuotetehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.

Kemin biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Investointi turvaisi nykyiset 250 työpaikkaa Kemin tehtaalla. Suorassa arvoketjussaan Suomessa biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas.