Metsäteollisuus

Metsä Fibre Oy ja ANDRITZ Oy tekivät esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan edistyksellisestä puuraaka-aineen käsittelylaitteistosta

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy ja ANDRITZ Oy ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan puuraaka-aineen vastaanotto- ja syöttölaitteistosta. Toimitus pitää sisällään kaksi automatisoitua siltanosturia, niiden asennuksen ja käyttöönoton. Tämänkaltainen täysin autonominen ja tekoälyä hyödyntävä laitteisto on maailman mittakaavassa uusi ratkaisu puuraaka-aineen vastaanotossa, varastoinnissa ja syötössä prosessiin. Puuraaka-aineen tehdasvaraston tarvitsema pinta-ala voidaan myös minimoida tämän ratkaisun myötä. Toimituksen kotimaisuusaste on 45 % ja projektia hoidetaan ANDRITZ Oy:n Lahden osaamiskeskuksesta.

Sähkökäyttöinen laitteisto ja toimintojen suunnitelmallinen sijoittelu tulevat mahdollistamaan fossiilittomilla polttoaineilla toimivat puukenttäoperaatiot. Yksi Metsä Groupin strategisista kestävän kehityksen tavoitteista on, että vuonna 2030 emme käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita tuotannossamme, emmekä tuota lainkaan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Kemin biotuotetehdas tukee osaltaan tämän tavoitteen saavuttamista.

- Täysin automatisoitu puunkäsittelylaitteisto on hyvä esimerkki myös edelläkävijyydestämme. Kemin uudelle biotuotetehtaalle hankitaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja olemme valmiita tällaisiin uudenlaisiin ratkaisuihin, joilla voimme kehittää biotuotetehdaskonseptiamme, projektijohtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä kertoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnissa puukentän meluvaikutusten minimointi nähtiin yhtenä keskeisenä asiana.

- Ympäristövaikutusten minimointi on tärkeä asia ja tämä laitteistovalinta auttaa osaltaan vähentämään puunkäsittelyn meluvaikutuksia, Johansson toteaa.

Uuden puukentän liikenne- ja purkujärjestelyt toteutetaan turvallisesti ja tehokkaasti. Puunkäsittelylaitteisto sijoitetaan niin, että puun purkualueet ja puukenttä ovat laitteiston lähellä ja näin minimoidaan puuraaka-aineen siirtelytarve. Puuautojen kohtaamiset on vältetty yksisuuntaisella kiertoreitillä ja autoliikenne ei risteä missään vaiheessa raideliikenteen kanssa. Puuautojen yksisuuntaisella kulkusuunnalla vältetään myös peruutukset ja niistä aiheutuvat varoitusäänet.

Metsä Fibre on tehnyt pitkään menestyksekästä yhteistyötä ANDRITZin kanssa.

- ANDRITZ on toimittanut yli 50 puunkäsittelyn perinteistä nosturiratkaisua Pohjois-Amerikan markkinoille ja tämä sopimus on merkittävä päänavaus puunkäsittelynosturitoimituksille Euroopassa. Robotiikan ja tekoälyn saralla tekemämme kehitystyö lisää entisestään ratkaisun ympäristöystävällisyyttä sekä kilpailukykyä parantamalla puunkäsittelyn tehokkuutta ja minimoimalla hukkaa. On hienoa olla rakentamassa maailman edistyksellisintä puunkäsittelyratkaisua Metsä Fibren uudelle biotuotetehtaalle Kemiin. Tämä on jatkoa ANDRITZin ja Metsä Fibren pitkään tekemälle menestyksekkäälle yhteistyölle, Puunkäsittely-tuoteryhmän johtaja Janne Lähteenmäki toteaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti, hankkeessa edistetään laitehankintojen lisäksi muun muassa ympäristöluvitusta, rahoitusneuvotteluja ja uuden tehtaan tarvitsemaa logistiikkaa. Toteutussuunnittelu käynnistettiin elokuun alussa 2020. Tämä tarkoittaa tehtaan tekniikan, rakentamisen, asennusten ja käyttöönoton yksityiskohtaista suunnittelua ja valmistautumista rakennusvaiheeseen. Suunnittelutyö tehdään yhdessä neljän jo nyt valitun päätoteutuskumppanin kanssa, jotka ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Toteutussuunnittelun organisaatiossa työskentelee elokuun alusta lähtien kaikkiaan yli 400 henkilöä.

Biotuotetehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä. 1,5 miljardin euron investointipäätös biotuotetehtaasta tehdään aikaisintaan tänä syksynä 2020. Kemin biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Investointi turvaisi nykyiset 250 työpaikkaa Kemin tehtaalla. Suorassa arvoketjussaan Suomessa biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas.