Metsäteollisuus

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle myönnettiin ympäristölupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on 18.12.2020 myöntänyt ympäristö- ja vesitalousluvat Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle. Ympäristöluvassa on määritelty uuden tehtaan ympäristöpäästöjen raja-arvot. 

Seuraavaksi saatua ympäristölupaa analysoidaan tarkemmin. Päätösvalmius Kemin biotuotetehtaan investoinnista on tämän hetken käsityksen mukaan mahdollista saavuttaa alkuvuonna 2021. 

Biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuus. Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaisi Kemin nykyisen sellutehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat. Biotuotetehdas rakennetaan parhaan käyttökelpoisen BAT-tekniikan (Best Available Techniques) mukaan ja osin jopa tätä edistyksellisemmästä tekniikasta, jota edustavat esimerkiksi jätevedenpuhdistamo ja rikkihappolaitos. Biotuotetehtaan investointi olisi 1,5 miljardia euroa ja tehtaan rakentaminen kestäisi noin kaksi ja puoli vuotta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Biotuotetehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi korkea, 250 %. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.