Ajankohtaista

Komatsulta uusi koulutusohjelma koneiden käyttäjille

Komatsu Forest Oy:ssä laitettiin yhteen konetyöhön perehtyneiden henkilöiden osaaminen, laajat tekniset ja kokemusperäiset aineistot sekä MaxiFleet-palvelusta saatava tieto. Syntyi menetelmä, jonka vaikutus voidaan kohdistaa tarkasti Komatsu-koneiden kuljettajien osaamisen pullonkauloihin. Idea on yksinkertainen: opetetaan ja opetellaan vain sitä mistä on apua. 

Usein esille tulevat tilanteet koneyrittäjän toiminnassa, joissa koulutus koetaan toimivaksi ratkaisuksi, ovat: 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

• Yrityksen Komatsu-kaluston tuottavuuden varmistaminen. 

• Komatsun tulo uutena merkkinä koneyrityksen kalustoon. 

• Uuden, koulusta työelämään astuneen kuljettajan perehdyttäminen Komatsu-koneilla työskentelyyn. 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Koulutuksen tarve on tiedossa 

Yrittäjät ja kuljettajat ovat tunnistaneet koulutustarpeen sekä hakkuu- että ajokoneiden osalta. Myös Komatsu Forest Oy:ssä on jo pitempään pohdittu koulutuspanosten lisäämistä etenkin hakkuukoneen kuljettajille. Syynä on Komatsu-harvestereihin kehitettyjen monien erityisten ominaisuuksien vajaa hyödyntäminen; mm. pyörivän ohjaamon, poikkeuksellisen hyvän vakauden ja nosturin alle katkomisen antamia mahdollisuuksia kuljettajat hyödyntävät liian vähän. 

MaxiFleet-palvelun tuottama tieto antaa uuden näkökulman tarkastella koulutusta: selittämättömät erot koneyksiköiden välillä todistavat, että kehittämisen potentiaali on todellinen. 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Soveltuvat materiaalit ja aineistot hyödynnetään 

Komatsu Forestille on kertynyt teknistä faktaa sekä analyyttistä ja kokemuksen mukanaan tuomaa tietoa metsäkoneilla työskentelystä. Suurta osaa siitä voidaan hyödyntää koulutuskäytössä. Lähtökohtana on edellä mainitut kolme koneyrittäjien usein kokemaa ongelmatilannetta. Niitä ratkaisemaan on rakennettu kolme koulutuspakettia ja kasattu kymmenen koulutusosiota, joiden sisältöjen avulla muodostetaan kuljettajille oppimisen oikotie koneiden tekniikkaan, tekniseen ylläpitoon ja aina työtekniikoihin saakka.

Koulutuspaketit: 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

1. Metsäkoneiden tuottavuuden optimointipaketti, kun tavoitteena on Komatsu-kaluston tuottavuuden varmistaminen 

2. Komatsu-metsäkone tutuksi merkinvaihtajapaketti, kun Komatsu-koneiden tulo uutena merkkinä yrityksen konekalustoon tekee henkilökunnan perehdyttämisen välttämättömäksi 

3. Komatsu Forest tutorpaketti, kun on tarpeen koulusta koneen ohjaamoon astuvan perehdyttäminen Komatsukoneilla työskentelyyn.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kartoitus ratkaisee 

Alkukartoituksen perustana on asiakkaan laatima tilanneselvitys, joka tehdään nettipohjaisella lomakkeella. Tämän lisäksi käytetään MaxiFleet-aineistoja tarkemman tilannekuvan saamiseksi. Koulutuspakettien sisältämät koulutusosiot, niiden sisällöt, painotukset ja laajuus määräytyvät tapauskohtaisesti alkukartoituksen perusteella. Koulutus jakautuu erikseen kuormatraktori- ja hakkuukonekoulutuksiin. 

Työryhmä 

Uuden koulutustuotteen markkinoille tulon teki mahdolliseksi Komatsu Forest Oy:n kasvaneet henkilöresurssit ja niiden tuoma osaaminen koneilla operoimisessa, tekniikassa ja MaxiFleetpalvelujen hyödyntämisessä. Koulutuksen tuottamisesta ja kehittämisestä Komatsu Forest Oy:ssä vastaa nk. OPO-ryhmä (Ovaskainen-Perälä-Ollila). Käyttökouluttajat ovat tärkeä resurssi osaamisen jalkauttamisessa. Tässä kerrottu koulutus toimii osana jälkimarkkinoinnin organisaatiota, sitä johtaa Jari Tyrväinen.