Metsätrans-Lehti Oy
Ajankohtaista

Konetyöalojen koulutus tarvitsee satsausta leikkausten sijaan

Opetusministeriö valmistelee muutoksia ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteisiin. Esitetyt muutokset vähentäisivät maarakennus- ja metsäkonealojen ammatillisen koulutuksen määrärahoja. Muutoksen valuvika on korjattava ja konetyöalojen koulutukseen on ennemminkin suunnattava lisää rahoitusta kuin leikattava nykyisiä resursseja, vaatii Koneyrittäjien liittokokous.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteisiin esitetyt muutokset leikkaavat konetyöalojen määrärahoja ja heikentävät koulutuksen laatua, oppimistuloksia ja koulutuksen järjestämisen edellytyksiä. Heikennysten jälkeen koulutuksesta valmistuvien taidot eivät vastaa työelämän tarpeita ja heidän työllistymisensä vaikeutuu.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Koneyrittäjät ovat erittäin huolestuneita ammatillisen koulutuksen rahoituslakiin ehdotetuista muutoksista.  Metsäkoneala säilyy kalliina koulutuksena ylimmässä kustannuskorissa, mutta sen yksikköhintaa aiotaan pudottaa.  Lisäksi ehdotetaan metsätalouden sekä maarakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen siirtämistä nykyistä alhaisempaan kustannuskoriin. Tämä heikentää merkittävästi mahdollisuuksia järjestää näiden alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta. Työelämän tarpeet ja koulutuksen mahdollisuudet tyydyttää näitä tarpeita loittonevat toisistaan, jos ministeriön esitys menee läpi.

Opiskelijoiden heikot koneenkäyttötaidot nousivat yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi alkuvuonna valmistuneessa Oppimassa ohjaamossa -selvityksessä, jossa selvitettiin opiskelijoiden opiskelujaksojen onnistumista koneyrityksissä. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun alussa kokemus koneiden käytöstä on monesti liian vähäistä. Koneiden käytön harjoittelua pitää lisätä opintojen lähiopetusvaiheessa, jotta opiskelijoilla on riittävä valmius koneenkäsittelyyn työpaikalla tapahtuvan opiskelun alkaessa. Työmailla vaadittavat vähimmäistaidot koneenkäytössä ovat saavutettavissa vain riittävällä määrällä toistoja. Jotta tämä on mahdollista, pitää ohjata lisää rahoitusta näille teknistä harjaantumista vaativille koulutusaloille.

Toinen suuri ongelma on, että konetyöalojen oppilaitosten henkilöstöllä ei riitä aika ohjata työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Vastuu ohjaamisesta on sysätty täysin sille yritykselle, jossa opiskelija on työpaikalla oppimassa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ammatillisen koulutuksen aiemmat säästöt ovat jo aiheuttaneet sen, että investoinneista ajanmukaiseen opetusinfraan ja opetusvälineistöön on tingitty. Koneenkuljettajille tärkeää koneenkäsittelyopetusta ja harjoitusta ei ole pystytty järjestämään riittävästi eikä tärkeää koulutussopimukseen perustuvaa työpaikoilla opiskelua ole kyetty riittävästi tukemaan. Maarakennus- ja metsäkoneyritysten työvoiman saatavuus on turvattava. Konetyöalojen koulutuksesta ei saa leikata, Koneyrittäjät vaativat.