Ajankohtaista

Puun kuiva-ainetta käytettiin lähes 40 miljoonaa tonnia vuonna 2019

Suomessa käytettiin vuonna 2019 puuta 39,4 miljoonaa tonnia, kun mittarina oli metsäteollisuustuotteisiin, polttoaineisiin ja jätteisiin sitoutunut puun kuiva-aine. Edellisvuonna oli puun käytön huippuvuosi, josta määrä supistui vajaalla prosentilla. Kaikesta käytetystä puun kuiva-aineesta 57 prosenttia päätyi energiaksi, ja 41 prosenttia sitoutui metsäteollisuustuotteisiin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana energiaksi päätyneen puuaineen osuus on kasvanut hieman, ja vastaavasti metsäteollisuustuotteisiin sitoutuneen puuaineen osuus on vähentynyt. Puuaineen käyttöosuuksien muutokset ovat olleet hitaita.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Suomessa vuonna 2019 käytetystä puuaineesta (39,4 milj. t) 18 prosenttia päätyi paperiin ja kartonkiin. Paperin osuus on 2000-luvulla vähentynyt selvästi ja kartongin kasvanut hieman. Sahatavaran osuus puuaineesta oli 12 prosenttia, puumassan 10 prosenttia ja puulevyjen kaksi prosenttia.

− Tiedot pohjautuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsätilinpitoon. Käyttö- ja massataseiden avulla kuvataan puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa eri lähteistä sekä puuaineen virtoja raaka-aineista tuotteiksi ja energian tuotantoon. Käyttötaseessa puun tarjontaa ja käyttöä kuvataan kiintokuutiometreinä ja tonneina, mutta massataseessa nämä muunnetaan yhteiseksi mittayksiköksi, puun kuiva-ainetonniksi. Näin voidaan esittää samassa mittayksikössä koko sektoria koskevia tuloksia. Massataseessa seurataan puun kuiva-aineen sitoutumista eri metsäteollisuustuotteisiin, polttoaineisiin ja jätteisiin, toteaa yliaktuaari Aarre Peltola Lukesta.

Puuaineesta merkittävä osa päätyy metsäteollisuuden jäteliemiin

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Puumassateollisuudessa syntyviin jäteliemiin (pääosin mustalipeä) päätyi 27 prosenttia Suomessa käytetyn puun kuiva-aineesta vuonna 2019. Osuus on ollut suunnilleen sama koko 2000-luvun ajan. Mustalipeä hyödynnetään lämpö- ja voimalaitosten energiantuotannossa. Tämän lisäksi lämpö- ja voimalaitokset sekä pientalot käyttävät energiantuotannossaan kiinteitä puupolttoaineita. Niiden osuudet olivat 22 prosenttia ja 8 prosenttia Suomessa käytetystä puun kuiva-aineesta.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppaa voidaan tilastoida myös puun kuiva-aineena

Vuonna 2019 Suomesta vietiin puun kuiva-aineena mitattuna 15,2 miljoonaa tonnia metsäteollisuustuotteita sekä 0,8 miljoonaa tonnia raakapuuta. Viennissä massa- ja paperiteollisuuden tuotteisiin oli sitoutunut 11,0 miljoonaa tonnia puuainetta ja puutuoteteollisuuden tuotteisiin 4,2 miljoonaa tonnia puuainetta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Puun kuiva-aineen tuonti on vientiin verrattuna vähäisempää ja painopiste muuttuu. Raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen kuiva-aineena 5,1 miljoonaa tonnia ja metsäteollisuustuotteita 1,2 miljoonaa tonnia.