Ajankohtaista

Metsäteollisuuden puunkäyttö väheni 2019

Metsäteollisuusyritysten raakapuun käyttö kääntyi laskuun vuonna 2019. Kokonaiskäyttö väheni edellisvuodesta kolme prosenttia 71 miljoonaan kuutiometriin. Kotimaisen raakapuun käyttö supistui edellisvuoden ennätyslukemista viisi prosenttia, kun taas tuontipuun kulutus kasvoi. Lähes puolet raakapuusta meni sellun valmistukseen.

Heikentyneet suhdanteet vähensivät metsäteollisuustuotteiden tuotantoa ja sen seurauksena myös raakapuun käyttöä. Vuonna 2019 metsäteollisuusyritykset jalostivat raakapuuta 71 miljoonaa kuutiometriä. Määrä supistui edellisvuodesta kolme prosenttia.

– Kuusi vuotta jatkunut raakapuun käytön kasvu päättyi. Tänä aikana raakapuun kokonaiskäyttö lisääntyi yli 12 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen raakapuun käytössä saavutettiin toissa vuonna kaikkien aikojen ennätys, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta.

Suurin raakapuun kokonaiskäyttömäärä, liki 76 miljoonaa kuutiometriä, saavutettiin vuonna 2006. Silloin puun tuonti Suomeen oli selvästi nykyistä suurempaa.

Kotimaisen puun käyttö väheni, tuontipuun kasvoi

Kotimaista raakapuuta metsäteollisuustuotteiden tuotantoon meni 61 miljoonaa kuutiometriä, viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Kaikkien kotimaisten puutavaralajien käyttö supistui, mutta tuontipuun kulutus jatkoi kasvuaan. Vuonna 2019 metsäteollisuus jalosti tuontiraakapuuta lähes 10 miljoonaa kuutiometriä eli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten lisääntyi lehtikuitupuun ja tuontihakkeen käyttö.

– Eri puutavaralajeista käytettiin eniten mäntykuitupuuta, 18 miljoonaa kuutiometriä, sekä lehtikuitupuuta ja kuusitukkia, molempia 14 miljoonaa kuutiometriä, toteaa Ylitalo.

Selluteollisuuteen lähes puolet raakapuusta

Raakapuun käyttö väheni kaikilla toimialoilla puolikemiallista massateollisuutta lukuun ottamatta. Lähes puolet raakapuusta, 35 miljoonaa kuutiometriä, jalostettiin selluteollisuudessa. Määrä oli lähes sama kuin vuonna 2018. Sahateollisuuteen menneen raakapuun määrä sen sijaan supistui edellisvuodesta kuusi prosenttia 26 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuuden sivutuotepuuta, lähinnä sahahaketta ja purua, käytettiin metsäteollisuustuotteiden valmistuksessa 10 miljoonaa kuutiometriä, saman verran kuin vuotta aiemmin. Tästä sellun tuotanto vei lähes kolme neljäsosaa.

Etelä-Karjalassa eniten puunjalostusteollisuutta


Viidennes raakapuusta, 14 miljoonaa kuutiometriä, kului Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Seuraavaksi eniten raakapuuta jalostettiin Kymenlaaksossa ja Keski-Suomessa, molemmilla alueilla lähes 8 miljoonaa kuutiometriä.

Tietoa tilastosta

Metsäteollisuuden vuotuiset puunkäyttömäärät perustuvat pääosin Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiltään keräämiin aineistoihin. Luonnonvarakeskus kerää loput tiedot suoraan puuta käyttäviltä yrityksiltä. Piensahojen puunkäyttö on selvitetty noin 10 vuoden välein erillisellä otantatutkimuksella.