Ajankohtaista

Raakapuuta kului 82 miljoonaa kuutiometriä 2019

Suomessa käytettiin raakapuuta vuonna 2019 kaikkiaan 82 miljoonaa kiintokuutiometriä. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Lähes 90 prosenttia raakapuusta meni metsäteollisuustuotteitten valmistukseen ja loppu poltettiin energiaksi lämpö- ja voimalaitoksissa sekä pientaloissa. Lisäksi metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta kului yhteensä 26 miljoonaa kuutiometriä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastojen mukaan Suomessa käytettiin vuonna 2019 raakapuuta yhteensä 82 miljoonaa kiintokuutiometriä. Määrä supistui edellisvuoden ennätyslukemista kolme prosenttia ollen kuitenkin kaikkien aikojen toiseksi suurin.

Kotimaisen raakapuun käyttö väheni, tuontipuun lisääntyi

Pääosa raakapuusta, 71 miljoonaa kuutiometriä, kului metsäteollisuustuotteiden tuottamiseen. Tästä 42 miljoonaa kuutiometriä jalostettiin massateollisuudessa ja 29 miljoonaa kuutiometriä puutuoteteollisuudessa. Kotimainen raakapuu kattoi kokonaiskäytöstä 61 miljoonaa ja tuontipuu 10 miljoonaa kuutiometriä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Metsäteollisuuden raakapuun kokonaiskäyttö väheni kolmella prosentilla huippuvuodesta 2018. Kotimaista raakapuuta käytettiin tuolloin kaikkien aikojen ennätysmäärä, mutta nyt käyttö supistui viisi prosenttia. Tuontiraakapuun käyttö sen sijaan jatkoi kasvuaan ja lisääntyi edellisvuodesta seitsemän prosenttia, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta.

Energiapuun käyttö edellisvuoden tasolla

Energian tuotannossa raakapuuta paloi 11 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli saman verran kuin vuonna 2018. Energiapuusta vajaat seitsemän miljoonaa kuutiometriä kului polttopuuna pientaloissa ja neljä miljoonaa kuutiometriä runkopuusta valmistettuna metsähakkeena lämpö- ja voimalaitoksissa.

Sivutuotepuu merkittävä raaka-aine ja energialähde

Metsäteollisuuden sivutuotteita ja erilaista jätepuuta käytettiin lähes saman verran kuin edellisvuonna, kaikkiaan 26 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuuden tuotantotoimintaan tästä meni sahahakkeena ja puruna liki 10 miljoonaa kuutiometriä ja energiakäyttöön liki 17 miljoonaa kuutiometriä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Energiantuotannossa lämpö- ja voimalaitokset kuluttivat metsäjätepuuta eli hakkuutähteitä ja kantoja kolme miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta, lähinnä teollisuuden puutähdehaketta purua ja kuorta, kului 13 miljoonaa kuutiometriä. Pientaloissa poltettiin erilaista kierrätys- ja sivutuotepuuta sekä puupellettejä vajaat puoli miljoonaa kuutiometriä.

– On huomattava, että Luken metsätilinpitotilaston mukaan kaikesta Suomessa käytetystä puun kuiva-aineesta lähes 60 prosenttia päätyy energiaksi ja loput, reilut 40 prosenttia, sitoutuu varsinaisiin metsäteollisuustuotteisiin, muistuttaa Ylitalo

Ylitalon mukaan on tärkeää, ettei puuaineksen kokonaiskäyttömääriä arvioitaessa lasketa yhteen edellä esitettyjä raakapuun ja sivutuotepuun määriä.

– Sivutuotteiden käyttö on puun toiskertaista käyttöä, jossa raakapuuta hyödynnetään uudelleen. Nämä määrät ovat jo aiemmin sisältyneet raakapuun käyttölukuihin.