Metsäteollisuus

Oikea kuppi voi olla ympäristöteko

Kotimaisen innovaation, muovittoman ja jopa kuusi kertaa kierrätettävän ja pulpperoitavan kartonkituotteen kehittänyt Kotkamills on huolissaan siitä, että EU-direktiivin epäonnistunut tulkinta voisi viedä ympäristön kannalta ainutlaatuisen tuotteen väärään sarjaan. Muovin käyttöä pitää vähentää ja siitä pitää päästä eroon ratkaisuissa, joissa se voidaan korvata.

- Miksi EU ei selkeästi tue tätä kehitystä, kysyy toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Täysin kierrätettäville kertakäyttökupeille on markkinoilla kysyntää. Kuluttajat ovat ympäristötietoisia ja haluavat käyttää muovittomia ja kierrätettäviä tuotteita. EU:n pitäisi voimakkaasti kannustaa pakkausmateriaalien valmistajia etsimään muovia korvaavia ratkaisuja eikä niputtaa niitä kategorisesti käyttötarkoituksen mukaan samaan ryhmään. Edelläkävijän rooli ja suomalaisen tuotekehityksen puolustaminen vaativat tällaisia ulostuloja, Hämäläinen jatkaa.

EU:n kertakäyttömuovituotteita koskeva SUP-direktiivi on asteittain astumassa jäsenvaltioissa kansalliseen lainsäädäntöön. Tavoitteena on toisaalta vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden aiheuttamaa roskaantumista merialueilla ja toisaalta edistää kiertotaloutta sekä yhtenäistää näitä tuotteita koskevaa sääntelyä jäsenvaltioissa.

- Jaamme direktiivin tavoitteet, kiertotalous on meidän toimintamme ydin. Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että direktiivin mukaan myös osa kartonkipakkauksista joutuu mahdollisesti sääntelyn kohteeksi, vaikka ne nimenomaan korvaavat muovia, toteaa Hämäläinen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuonna 2016 Kotkamillsin tehtaalla paperikone korvattiin innovatiivisella kartonkikoneella. Neitseellisestä kuidusta valmistetaan normaalin kuluttajapakkauskartongin lisäksi samalla teknologialla suojaominaisuuksin varustettua kuppikartonkia, jota ei päällystetä muovilla. Kartongista valmistetut uudet innovatiiviset tuotteet ovat yhteensopivia alkuperäisen direktiivin tekstin kanssa. Kartongista valmistetut tuotteet, esimerkiksi kertakäyttökupit, voidaan kierrättää paperin- ja kartonginkeräykseen ja sieltä uusiin tuotteisiin.

- Pioneerin rooli on usein raskas. Matkalla joutuu voittamaan useita vallitsevia ennakkoluuloja ja väärinymmärryksiä. Kotkamills on ollut rohkeasti luomassa uutta ja samalla olemme kokeneet, miten paljon uuden teknologian jalkautus ja ymmärryksen laajentaminen vaatii töitä. Kartonki-innovaatioita on jo olemassa ja muovia korvaavia ratkaisuja on tulossa lisää koko ajan, Hämäläinen jatkaa.

Kotkamills Oy:n toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.

Suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollin eurooppalaiselle paperipakkausteollisuuden yhteisölle EPPA:lle (European Paper Packaging Alliance) tekemän elinkaariarvioinnin mukaan muovista valmistettujen uudelleen käytettävien astioiden hiilijalanjälki oli 2,7 kertaa suurempi kuin paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Rambollin tekemä elinkaariarvio on linjassa meidän näkemyksemme kanssa. Uskomme täysin kierrätettävien kuitupohjaisten pakkausten tulevaisuuteen. Paperi- ja kartonkikierrätys on jo nyt hyvällä tasolla mutta kierrätysastetta voidaan kasvattaa edelleen erityisesti kuluttajapakkauskartongin osalta. Täysin kierrätettävän kuppikartongin kierrättäminen on kuluttajan, keräysjärjestelmien ja kuidun käyttäjän välillä olevaa yhteistyötä, jossa voidaan vielä ottaa merkittäviä edistysaskeleita. Näemme tärkeänä, että vastuullista kuluttajakäytöstä kannustetaan eikä monimutkaisia vaatimuksia muovia korvaaville ratkaisuille rakenneta, summaa Hämäläinen.