Kuljetus

Renault Trucks tarjoaa sähköajoneuvoja kaikissa segmenteissä vuodesta 2023 alkaen

Renault Trucks jatkaa investointeja sähköiseen liikkuvuuteen. Vuodesta 2023 alkaen täyssähköinen Renault Trucks mallisto on saatavana kaikissa jakelu-, maansiirto- ja kaukokuljetuskäyttösegmenteissä. Renault Trucks perustaa organisaation, joka keskittyy tukemaan sähköisen liikkuvuuden kehitystä ja laajan sekä kilpailukykyisen sähköajoneuvomalliston tarjontaa. Renault Trucks sitoutuu näin fossiilittomia polttoaineita käyttävän kuljetuskaluston kehittämiseen.

Renault Trucks tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle 1,5 celsiusasteessa suhteessa esiteolliseen aikaan. Renault Trucks on sitoutunut muuttamaan kuorma-automarkkinoita sähköistämällä kalustoa asteittain siten, että hiilineutraali tuotanto saavutetaan 30 vuodessa. Koska kuorma-autojen käyttöikä on vähintään kymmenen vuotta, kaikki valmistajan vuonna 2040 valmistamat kuorma-autot toimivat ilman fossiilisia polttoaineita. Ajoneuvojen sähköistäminen on tärkein tekijä siirryttäessä hiilivapaaseen liikenteeseen.

Z.E.-vetoauto ja Z.E.-maansiirtoautoversio vuodesta 2023 alkaen

Maaliskuussa 2020 Renault Trucks aloitti toisen sukupolven sähköautojen sarjatuotannon Blainville-sur-Ornen tehtaalla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Renault Trucks tarjoaa kattavan täyssähköisen malliston 3,1 tonnista 26 tonnin kuorma-autoihin. Renault Trucks D Z.E.-, D Wide Z.E.- ja Renault Trucks Master Z.E.-mallistosta löytyvät vaihtoehdot kaikkiin toimitus-, jakelu- ja jätteenkuljetustarpeisiin.

Renault Trucks pyrkii kuitenkin laajentamaan sähköajoneuvovalikoimaansa kaikkiin käyttötarkoituksiin. Valmistelut Z.E.-vetoauton markkinoille tuomisesta on aloitettu ja tämä täyttää alueelliset ja keskipitkät kuljetustarpeet vuodesta 2023 lähtien. Samaan ajankohtaan mennessä tulee saataville myös taajama-alueiden rakennustyömaille suunniteltu täyssähköinen maansiirtoauto.

Vuosikymmenen toisella puoliskolla Renault Trucks pystyy tarjoamaan vetypolttokennoautojen malliston pääasiassa pitkän matkan käyttöön.

Sähköiseen liikkuvuuteen erikoistunut tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatio tukee kunnianhimoisia tavoitteita

Kehitysstrategiamme perustuu sähköiseen liikkuvuuteen, ja haluamme olla tässä alan johtava valmistaja, toteaa Renault Trucksin toimitusjohtaja Bruno Blin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Pyrimme siihen, että sähköautot muodostavat 35 prosenttia myynnistä vuonna 2030. Vuoteen 2040 mennessä koko ajoneuvovalikoimamme toimii 100-prosenttisesti fossiilittomilla polttoaineilla.

Renault Trucksin erikoistuneet tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt sekä myynti- ja jälkimarkkinointiorganisaatiot tukevat näitä tavoitteita.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan ohella Renault Trucks vastaa ajoneuvojen sähköistymisen teknologisiin haasteisiin strategisten kumppanuuksien ja Volvo-konsernin sisäisen synergiaedun avulla. Näin voidaan kasvattaa valmistusvolyymia ja laskea kustannuksia.

Toimittaakseen kuljetusalan yrityksille parhaita sähköautoratkaisuja Renault Trucks voi hyödyntää Volvo-konsernin uutta keskiraskaiden kuorma-autojen kehittämisyksikköä. Sähköenergian käyttöönotto tapahtuu vaiheittain ensimmäiseksi kyseisessä painosegmentissä. Kumppanuuden ansiosta Renault Trucks hyötyy myös konsernin uudesta Volvo Energy -yksiköstä, joka keskittyy akkujen toimittamisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen sekä latausratkaisujen kehittämiseen. Erityisesti raskaille jakeluautoille tarkoitettujen akkujen kehittämisessä hyödynnetään Volvo-konsernin ja Samsung SDI:n strategista yhteistyötä.

Renault Trucksin siirtymistä kestäviin energialähteisiin tukee uusi Lyonissa sijaitseva tutkimus- ja tuotekehityskeskus X-Tech Arena. Tämän 33 miljoonan euron investoinnin on määrä valmistua vuoden 2023 alkuun mennessä.

Sähköajoneuvovalikoiman korkea lisäarvo edistää asiakkaiden siirtymistä uuden energialähteen käyttöön

Z.E.-malliston markkinoinnin ja asiakastuen tehostamiseksi Renault Trucks on perustanut uuden yksikön, joka vastaa sähköajoneuvoprojekteista ja tukee toimintatehokkuuteen sekä asiakastyytyväisyyteen liittyviä toimenpiteitä. Sähköajoneuvoihin perehtynyt tiimi pyrkii kehittämään yhteistyökumppanuuksia, jotka osallistavat kaikkia sidosryhmiä (mm. kuljetusyrityksiä, jakelijoita, viranomaisia ja energiantoimittajia). Tavoitteena on kehittää älykäs ja kilpailukykyinen sähköajoneuvomallisto, joka tuottaa lisäarvoa kuljetusyrityksille.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Renault Trucks on myös yhdistänyt ajoneuvotarjontaan palveluja, joista asiakkaat löytävät vaivattomasti liiketoimintaansa parhaiten soveltuvat ratkaisut. Ajoneuvon lisäksi Renault Trucks tarjoaa kuljetusajoneuvoille räätälöidyn kattavan paketin, joka sisältää akut, asiakkaiden tiloihin rakennettavien lataustilojen asennusratkaisut, energiansaannin optimoinnin, korjauksen ja huollon, rahoituksen ja vakuutuksen.