Ajankohtaista

Yaran tavoitteena korvata Kokkolan tehtaalla raskas polttoöljy ympäristöystävällisemmällä LNG:llä

Yaran ​Kokkolan tehtaalla on vuoden alussa käynnistynyt pilottihanke, jossa raskas polttoöljy korvataan nesteytetyllä maakaasulla, LNG:llä. Tavoitteena on luopua raskaan polttoöljyn käytöstä kokonaan seuraavan kahden vuoden aikana. Investoinnin suuruus on noin 5 miljoonaa euroa ja se vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä.

Yaran Kokkolan tehtailla käynnistyneen hankkeen tavoitteena on uusia kaikki kaliumsulfaattitehtaan 16 uunin 32 poltinta sekä tehdä rehufosfaattitehtaalla poltinmuutos kaasukäytölle, jotta voidaan korvata raskas polttoöljy kokonaan vuoden 2023 aikana. Hankkeeseen sisältyy myös uuden energiamuodon varastointi- ja syöttöjärjestelmien hankinta vuosina 2021-2023.

Nyt alkaneessa pilotissa testataan vuoden 2021 aikana LNG-aseman toimintaa ja kaasupolttimia yhdellä kaliumsulfaattitehtaan Mannheim-uunilla. Lisäksi pilot-vaiheessa on mahdollista testata biokaasun käyttöä LNG:n sijasta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

LNG on luotettava, kannattava ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Verrattuna raskaaseen polttoöljyyn LNG vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 30%, rikinoksidipäästöjä 99%, typenoksideja 80% ja pieniä partikkeleita 99%.

Yaran strategian ytimessä on osallistua globaalien haasteiden ratkaisemiseen tuottamalla kestäviä ratkaisuja ilmastoneutraaliin ruoantuotantoon. Globaalisti Yaran tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteeseen päästään panostamalla muun muassa energiatehokkuuteen, teknologiaan ja uusiutuviin energialähteisiin.

- Investointi Kokkolan tehtailla on osa tätä suurempaa tavoitetta. Samalla hanke on merkittävä paikallisesti. Koska kyseiset päästöt ovat luonteeltaan paikallisia, investoinnilla on positiivinen vaikutus Kokkolan ilmapäästöihin, toteaa tehtaanjohtaja Jari Pajunen.

Kokonaisuudessaan investoinnin suuruus on noin 5 miljoonaa euroa. Testivaiheen investoinnille on myönnetty myös Business Finlandin uuden teknologian energiatuki. Viime vuonna Yara investoi Kokkolan tehtailla noin 7 miljoonaa euroa ja tänä vuonna noin 6 miljoonaa euroa, josta suurin osa liittyy laitehankintoihin, sähköjakeluverkon luotettavuuden varmentamiseen sekä pilottihankkeen käynnistymiseen. Yara on reilun 10 vuoden aikana investoinut Suomeen yli miljardi euroa, josta Kokkolaan noin 57 miljoonaa euroa.

Yaran Kokkolan tehtailla vuosi 2020 oli hyvä haastavasta koronatilanteesta huolimatta. Tehtailla on tehty kovasti töitä koronan leviämisen estämiseksi ja toistaiseksi pandemialla ei ole ollut vaikutusta tehtaiden toimintaan tai toimituksiin. Viime vuonna Kokkolassa tuotettiin ennätykselliset 228 500 tonnia kaliumsulfaattia ja 212 000 tonnia rehufosfaattia. Yara työllistää Kokkolassa noin 120 henkilöä, joista 45 urakoitsijaa. Viime vuonna Yara rekrytoi Kokkolan tehtailla 3 vakituista henkilöä ja tänä vuonna 7 henkilöä. Sekä viime että tänä vuonna palkataan reilu 10 kesäharjoittelijaa.

Yara lyhyesti:

Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa. Siilinjärvellä sijaitsee myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosfaattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla kehitetään viljelyratkaisuja maanviljelyn kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Olemme osana suomalaista elintarvikeketjua tuottaneet lannoitteita lähes 100 vuotta. Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkeä ja kokonaisuudessaan työllisyysvaikutus on reilu 4500 henkeä. www.yara.fi

Yara Kokkola:

Yaran Kokkolan tehtailla tuotetaan kaliumsulfaattia lannoitteiden valmistamiseen tai sellaisenaan lannoitteeksi sekä rehufosfaatteja eläinravinnoksi. Tuotteiden päämarkkinat ovat Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Aasia. Lisäksi toimipaikalla on ammoniakin ja fosforihapon varastointi ja toimitus. Kokkolan tehtaat toimivat osana Yara Suomen NPK-lannoitteiden valmistus- ja apatiitin jalostusketjua. Toimipaikka työllistää 120 henkilöä, joista 45 urakoitsijaa. Tuotanto käynnistyi vuonna 1945.