Ajankohtaista

Mekrijärven Sammalpuronsuon ja Kiukoisensuon ennallistaminen tapahtuu yhteistyöllä

Ennallistettava Sammalpuronsuo ja Koitajokea Piitsonkankaalta päin kuvattuna. Kuva: Janne Raassina

Koitajoen kalatalousalue ja Tornator ennallistavat yhteistyössä Ilomantsin Sammanpuronsuon ja Kiukoisensuon. Ennallistamistyöt ovat parhaillaan käynnissä ja niiden on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Ennallistaminen toteutetaan FresHabit LIFE IP ‑hankerahoituksella.

Ennallistettava alue sijaitsee Tornatorin maalla ja alueen koko on yhteensä 84 hehtaaria. Sammalpuronsuo ja Kiukoisensuo ovat olleet pääosin puuttomia avosoita, joilla on esiintynyt erityisesti nevarämeita sekä isovarpurämeitä. Kohteet on ojitettu 1950–1960-luvulla metsänkasvun lisäämiseksi, mutta ojitus ei tuottanut ennakoitua tulosta ja alue jäi valtaosiltaan kitu- ja joutomaaksi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ennallistamisen tavoitteena on Koitajoen kiintoainekuormituksen vähentäminen ja suoluonnon palauttaminen mahdollisimman lähelle alkuperäistä. Siten hidastetaan suoluontotyyppien ja -lajien uhanalaistumiskehitystä sekä edistetään riistan elinolosuhteita, marjasatoja ja suon virkistyskäyttömahdollisuuksia. Ennallistamisella on myös pitkällä aikavälillä positiivisia ilmastovaikutuksia, kun turpeeseen sitoutuneen hiilen määrä alkaa vähitellen lisääntyä.

- Uhanlaisen siian monen kutujoen hiekkapohjalle on laskeutunut soiden ojituksen seurauksena kiintoaineista, joka tukehduttaa mätimunat. Haluamme tulevina vuosina puhdistaa siian luontaisia kutupaikkoja ylimääräisestä kiintoaineesta ja siten edistää lajin luontaisen kannan ja geeniperimän säilymistä. Vesien kirkkaus on myös vesilläliikkujien kannalta edistettävä asia, kertoo Koitajoen kalatalousalueen puheenjohtaja Arto Laatikainen.

Ennallistamisessa soille palautetaan niiden luontainen vesitalous. Ojittamisen jälkeen syntynyt puusto poistetaan lähes kokonaan palauttaen suot takaisin avonaisiksi. Vanhat ja mättäillä kasvavat puut sekä kelot ja hienot lakkapäämännyt kuitenkin säästetään. Lisäksi ojalinjoille tehdään tiiviitä patoja keskimäärin 30 metrin välein, jotta vesi nousee suon pinnan tasalle. Tiheässä olevat padot vähentävät vesistöriskejä. Ennallistamistyöt toteutetaan niin, etteivät ne aiheuta vettymishaittoja ympäröiville maille.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ennallistaminen on osa Tornatorin monimuotoisuusohjelman mukaisia aktiivisia elinympäristöjen kunnostamistöitä, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä luonnon monimuotoisuutta.