Kuljetus

Henkilöautojen kysynnän elpyminen jatkui toukokuussa - elpymispaketista rahoitusta latausinfrainvestointeihin ja vetytalouteen

Toukokuussa rekisteröitiin yhteensä 9 964 uutta henkilöautoa. Rekisteröintien määrä on lähes kaksinkertainen viime vuoden toukokuuhun nähden, jolloin koronan vaikutus rekisteröinteihin oli suurimmillaan. Koronan vaikutus on vähitellen taittumassa ja toukokuun rekisteröinnit olivat enää 0,5 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa alemmat. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity 46 788, joka on 18,9 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Kuten huhtikuussakin, noin 31 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli ladattavia. Ladattavien hybridien osuus oli 21,7 prosenttia ja täyssähköautojen 9,7 prosenttia.

Käytettyjen autojen kauppaa käytiin toukokuussa hieman maalis-huhtikuuta vilkkaammin. Käytettyjä henkilöautoja myytiin toukokuussa 55 176. Käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin 1,7 prosenttia pitkän aikavälin toukokuun keskiarvoa enemmän. Toukokuun loppuun mennessä käytettyjen henkilöautojen kauppoja on tehty noin 6 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Elpymispaketissa tärkeitä käyttövoimamurrosta nopeuttavia toimia

Valtioneuvosto hyväksyi viime viikolla Suomen kestävän kasvun ohjelman. Siinä on kuvattu, miten Suomi kohdentaa EU:n osoittaman noin 2,1 miljardin euron kehittämispanokset vuosina 2021–2023. Suunnitelma sisältää investointeja lataus- ja kaasunjakeluinfrastruktuuriin yhteensä noin 40 miljoonan euron arvosta. Olemassa olevaa Energiaviraston jakamaa julkisen lataus- ja tankkausinfrastruktuurin rakentamisen tukea on suunnitteilla jatkaa ja tuen budjetti kasvaa. Investoinnilla kehitetään liikennesähkön ja -kaasun jakelu- ja tankkausinfrastruktuuria maanlaajuisesti. Lisäksi nykyistä taloyhtiöille suunnattua latausinfrastruktuurin rakentamisen tukea eli ns. ARA-tukea jatketaan ja sitä ehdotetaan laajennettavaksi myös työpaikkakiinteistöille ensi vuodesta lähtien.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Taloyhtiöiden latausinfran tukemiseen ehdotetaan jo kuluvan vuoden lisäbudjettiin 7,5 miljoonaa euroa. Lisärahoitus tulee tarpeeseen, sillä ARA-tukeen käytettävissä olleet varat on kuluvalta vuodelta käytännössä jo loppuun varattu. Tuen laajentaminen työpaikkakiinteistöihin on myös tervetullut toimenpide, joka lisää latausmahdollisuuksia, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Elpymispaketissa on varattu tukea myös uusiutuvien polttoaineiden sekä hiilineutraalien ns. sähköpolttoaineiden (power-to-x) tuotantoon ja tuotekehitykseen. Lisäksi suunnitelmassa on monia vetytalouden kehittämiseen liittyviä investointeja, jotka kohdistuvat sekä vedyn tuotantoon ja arvoketjuihin että vedyn jakeluun ja logistiikkaan. Myös vedystä valmistettavat hiilineutraalit polttoaineet sisältyvät vetytalouden investointeihin.

- Vihreä vetytalous avaa tietä hiilineutraalille liikenteelle. Polttokennoautojen tuotekehitys on viime vuosien aikana edennyt ripeästi. Vedyn yleistymisen suurimpana esteenä on vielä toistaiseksi jakeluinfran puute. Elpymispaketista osoitettavat vedyn tuotanto- ja jakeluinfrainvestoinnit hyödyttävät jo lähivuosina teollisuuden lisäksi erityisesti raskaan liikenteen sektoria. Euroopan autonvalmistajien yhdistyksen ACEAn selvityksen mukaan Suomeen tarvittaisiin vuoteen 2025 mennessä vähintään kaksi vetyjakeluasemaa pelkästään raskaan liikenteen tarpeisiin, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Lisäksi elpymissuunnitelmaan on nostettu noin 30 miljoonan euron investoinnit akkujen kiertotalouteen. Akkumateriaalien ja akkujen kierrätys edellyttää tulevaisuudessa investointeja mekaanisen, lämpöön perustuvan ja kemiallisen kierrätyksen teknologiaan.