Kuljetus

Koronan jälkimainingit jarruttivat vuoden 2021 automarkkinaa

Koronapandemia hidasti päättyneen vuoden automarkkinaa. Automarkkina vilkastui selvästi vuoden 2020 pohjalukemista, mutta rekisteröintien kasvu hidastui kevään jälkeen. Vaikka koronan puristusote taloudesta hellitti selvästi viime vuoden aikana, komponenttien saatavuus leikkasi globaalisti uusien autojen tuotantoa. Asiakastilaukset ovat pitkälti jo palanneet koronaa edeltävälle tasolle, mutta komponenttipula ja pandemian aiheuttamat tuotannon pullonkaulat jarruttivat tuotantoa.

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuonna 2021 yhteensä 98 481, joka on 2,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Rekisteröintien määrä jää kuitenkin selvästi viiden vuoden keskiarvosta, joka on noin 114 000. Joulukuussa rekisteröitiin 6 526 uutta henkilöautoa. Määrä on 19,8 prosenttia vuoden 2020 ja 15,8 prosenttia viiden vuoden keskimääräistä joulukuun lukemaa pienempi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin vuonna 2021 yhteensä 12 893, joka on 0,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Joulukuussa pakettiautoja ensirekisteröitiin 961, joka jää 29,2 prosenttia vuoden 2020 ja 21,2 prosenttia viiden vuoden keskimääräistä joulukuun rekisteröintimäärää pienemmäksi. Pakettiautojen noin 13 000 auton rekisteröintimäärä on noin 10 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa alempi lukema.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin viime vuonna 3 536, joka on 3,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Raskaita vähintään 16 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 2 426, joka on 4,7 prosenttia vuotta 2020 enemmän. Kevyitä alle 6 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 886, joka on 1,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Keskiraskaiden 6–16 tonnin kuorma-autojen rekisteröintien määrä jäi 224:ään, joka on 7,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020.

Linja-autoja rekisteröitiin viime vuonna yhteensä 382. Määrä kasvoi 34,5 prosentilla vuoteen 2020 verrattuna, mutta on edelleen pieni pitkän aikavälin keskiarvoon nähden koronatilanteen aiheuttaman linja-autoliikenteen kysynnän vähenemisen seurauksena. Suomessa on ennen koronaa rekisteröity keskimäärin 500 uutta linja-autoa vuosittain.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ladattavien autojen yleistyminen leimasi autokaupan vuotta 2021

Käyttövoimamurros näkyy ensirekisteröinneissä ladattavien autojen ja erilaisten hybridivoimalinjojen nopeana yleistymisenä. Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi vuonna 2021 noin 10,3 prosenttiin ja ladattavien hybridien 20,5 prosenttiin. Vielä vuonna 2020 vastaavat osuudet olivat 4,4 prosenttia ja 13,7 prosenttia.

Ei-ladattavien hybridivoimalinjojen osuus kasvoi vuoden 2020 noin 19 prosentista lähes 29 prosenttiin. Perinteisten bensiiniautojen osuus oli vuonna 2021 noin 31,2 prosenttia ja dieselautojen 8,5 prosenttia. Kaasuautojen osuus henkilöautojen rekisteröinneistä väheni viime vuonna hieman alle prosenttiin rekisteröinneistä, kun se vielä vuonna 2020 oli noin 2 prosenttia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Joulukuussa Suomessa ensirekisteröitiin ennätysmäärä täyssähköautoja, noin 24 prosenttia. Ladattavat hybridit mukaan lukien ladattavien autojen osuus henkilöautojen rekisteröinneistä kasvoi noin 44 prosenttiin. Vuoden lopussa ladattavien autojen määrä kasvoi poikkeuksellisen suureksi, sillä ajoneuvovalmistajat ovat panostaneet komponenttipulan aikana erityisesti strategiseen mallistoonsa, johon kuuluvat muun muassa ladattavat autot.

Vaihtoautokaupassa vilkas vuosi

Uusien henkilö- ja pakettiautojen vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi vuoden 2020 noin 4,0 miljardista eurosta noin 4,3 miljardiin euroon. Kasvu johtuu myynnin volyymin kasvusta sekä keskimääräisen uuden auton hinnan noususta, joka johtuu ladattavien autojen osuuden huomattavasta kasvusta. Keskimääräinen ladattava auto maksaa noin 20 000 euroa enemmän kuin keskimääräinen uusi bensiinikäyttöinen auto.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Autoliikkeiden käytettyjen henkilö- ja pakettiautojen kaupan liikevaihto kasvoi noin 3,6 miljardista eurosta noin 3,7 miljardiin euroon, eli lähes 5 prosentilla. Uusista autoista poiketen käytettyjen autojen kauppa kävi vilkkaana myös koronavuonna 2020. Vuosi 2021 oli autoliikkeissä käytetyn auton kaupassa vielä tätäkin vilkkaampi. Autoliikkeiden käytettyjen henkilöautojen kauppa kasvoi vuonna 2021 noin 321 000 henkilöautoon vuoden 2020 noin 306 000 autosta. Käytettyjä pakettiautoja autoliikkeet myivät viime vuonna noin 29 800, kun vuonna 2020 määrä oli 28 600.

Vähäpäästöisten autojen kannusteet kirittävät ladattavien autojen kysyntää

Talouden näkymät ovat automarkkinoiden kehityksen kannalta edelleen hyvät, vaikka viimeaikaisissa ennusteissa ensi vuoden talouskasvun on arvioitu jäävän ennakoitua hieman maltillisemmaksi. Komponenttipulan ja raaka-ainemarkkinoiden heilahtelujen arvioidaan vaikuttavan autotuotantoon vielä vuonna 2022 ensi vuoden puolellakin. Autoalan markkinaennusteen mukaisesti vuoden 2022 ensirekisteröinnit kasvavat vuonna 2022 noin 108 000 henkilöautoon ja 14 000 pakettiautoon. Nämäkin lukemat ovat vielä pitkän aikavälin keskiarvoa alemmat.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Talouskasvu, työllisyyden kehitys ja yksityisen kulutuksen kasvu puoltaisivat huomattavasti suurempaa kysyntäennustetta, mutta komponenttipulan ja tuotannon katkosten on arvioitu hidastavan automarkkinan elpymistä vilouskasvu, työllisyyden kehitys ja yksityisen kulutuksen kasvu puoltaisivat huomattavasti suurempaa kysyntäennustetta, mutta komponenttipulan ja tuotannon katkosten on arvioitu hidastavan automarkkinan elpymistä vielä kuluvana vuonna. Komponenttipulan ennakoidaan hellittävän vähitellen, mutta raaka-ainemarkkinoiden kehitys ja toimitusketjujen pullonkaulat heijastuvat myös autoteollisuuteen ennakoitua pitkäkestoisempina, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Vuoden alussa voimaan astunut uusi hankintatuki piristää erityisesti sähköpakettiautojen ja -kuorma-autojen markkinaa. Henkilöautojen nykyisen kaltainen hankintatuki jatkuu ja lisäksi voimaan astuu uusi vähäpäästöisille työsuhdeautoille suunnattu verohuojennus, joka täydentää vuonna 2021 voimaan astunutta täyssähköisten työsuhdeautojen etuutta. Uusi suuruudeltaan 85 euroa kuukaudessa oleva etuus koskee autoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat 1–100 g/km. Myös lokakuun alusta voimaan astunut sähköautojen autoveron poisto lisää täyssähköautojen kysyntää.

- Myös täyssähköisten henkilöautojen kysynnän kannalta on tärkeää, että 2 000 euron suuruinen kotitalouksille suunnattu hankintatuki jatkuu. Tuen menekki on viime kuukausina kasvanut selvästi. On tärkeää, että tuelle budjetoidaan riittävä tukisumma, jotta budjetin loppuminen ei jarruttaisi sähköautojen kysyntää, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Raskaiden, yli 16 tonnisten kuorma-autojen rekisteröinnit vuoden 2021 aikana

MERKKI 1-12/2021 OSUUS 1-12/2020 MUUTOS
Volvo 905 37,3% 736 + 169
Scania 850 35,0% 888 - 38
Mercedes-Benz 394 16,2% 423 - 29
Iveco 69 2,8% 46 + 23
Daf 61 2,5% 74 - 13
Sisu 51 2,1% 32 + 19
Man 48 2,0% 61 - 13
Renault 45 1,9% 47 - 2
Muut 3 0,1% 10 - 7
YHTEENSÄ 2426 2317 + 109