Metsäkoneurakointi

Koneyrittäjien liittokokous: Työkoneiden päästöt vaativat päivitettyä tietopohjaa

Koneyrittäjät ry toimitusjohtaja Matti Peltola, puheenjohtaja Markku Suominen, Finlands Svenska Maskinföretagarna rf puheenjohtaja Mathias Backlund ja Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola Vaasassa 29.10.2021.

Syksyn budjettiriihessä sovittiin tavoitteista työkonepäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ensimmäiseksi, että työkonepäästöjen tietopohja päivitetään ajan tasalle. Vähennykset tulee tehdä järkevästi, ja siihen paras keino on lisätä biopohjaista osuutta moottoripolttoöljyssä, totesi Koneyrittäjien 52. liittokokous Vaasassa.

Työkoneiden osalta kirjattiin tavoitelisäyksiksi päästövähennyksiksi 0,4 Mt CO2-päästöjä vuoteen 2030 ja lisäksi 01 Mt CO2-päästöjä vuoteen 2035.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tavoitteiden arviointia ja siten myös niiden saavuttamista vaikeuttaa se, että työkonepäästöjen seuranta on ilmeisen hetteisellä pohjalla. Käytössä olevan TYKO-työkonepäästöjen seuranta antaa kuvan, että työkonepäästöissä ei olisi viimeisen 30 vuoden aikana tapahtunut juurikaan muutosta, mikä ei voi pitää paikkaansa. Virheellisyyttä kuvaa taustaoletuksissa esimerkiksi se, että hakkuukoneiden vuotuiset päästöt oletetaan kaksinkertaisiksi verrattuina metsätraktoreiden vastaaviin päästöihin. Kun näitä molempia koneita on käytössä suunnilleen yhtä paljon ja ne kuluttavat polttoainetta suunnilleen yhtä paljon käsiteltävää puumäärää kohden, virhe on ilmeinen.

TYKO-päästömalli on uudistettava ripeästi ja alan yrittäjiä kuullen.

Keskeisimpänä keinona päästövähennysten toteuttamisessa Koneyrittäjät näkevät kevyen polttoöljyn jakeluvelvoitteen noston eli polttoöljyssä lisätään sen biopohjaista osuutta. Jakeluvelvoitteen nosto on siinä mielessä hyvä keino, ettei se vaadi teknisiä muutoksia itse työkoneisiin. Asiaa koskevissa taustalaskelmissa on oletettu biopolttoöljyn kokonaisosuudeksi enimmillään 34 prosenttia. Työkoneiden päästövähennyksille asetettu tavoite saavutettaisiin jo tällä toimenpiteellä ja sekoiteosuudella. Ilmaiseksi tämä ei toki tule, vaan polttoaineen hinta nousisi merkittävästi biojakeluvelvoitteen myötä. Polttoaineet ovat yksi suurimmista kustannuseristä työkoneurakoinnissa ja yrittäjät jo nyt pyrkivät minimoimaan kulutuksensa ja kustannuksensa.