Metsäkoneurakointi

Koneyrittäjien liittokokous: Vakautta tulevaisuuden näkymiin

Nykyisessä haastavassa taloustilanteessa koneyrittäjien asiakkaiden ja poliittisten päättäjien on tehtävä toimia, joilla lisätään vakautta tulevaisuuden näkymiin. Vain siten koneyritykset selviävät edessä olevista työvoimahaasteista, kun talouden notkahduksesta taas noustaan, vaati Koneyrittäjien liittokokous Savonlinnassa.

Koneyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Matti Peltola
Koneyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Matti Peltola

Koneyritysten palveluiden kysyntä on vähentynyt niin maarakentamisessa, puunkorjuussa kuin turvetuotannossakin. Vaikeiden talousnäkymien keskellä koneyritysten asiakkaat sopeuttavat toimintaansa ja se voi äkkiväärästi toteutettuna olla koneyritysten työvoiman pysyvyyden kannalta tuhoisaa kaikilla näillä aloilla. Asiakkaiden pitää katsoa notkon yli ja mahdollisuuksiensa mukaan pitää palveluiden kysyntä tasaisena, jotta työvoima saadaan pysymään alalla.

Koneyrittäjät vaativat myös päättäjiltä toimia vakaan toimintaympäristön luomiseksi. Politiikalla voidaan luoda pitkäjännitteisyyttä puun, metsien ja turpeen käyttöön sekä rakennetun ympäristön ylläpitoon ja kehittämiseen. Nyt tarvitaan metsäkiistojen sijaan kestävä ja ennakoitava näkymä kotimaisen puun käytölle. Turpeen energiakäyttö ja tuotanto tarvitsevat useamman hallituskauden mittaisen tiekartan huoltovarmuuden turvaamiseksi. Alempiasteisen tieverkon ylläpidolle ja kehittämiselle kaivataan pitkäaikaiset yli hallituskausien ulottuvat linjaukset. Kansallinen yhteisymmärrys palvelisi niin alojen toimijoita ja kuin kaikkia kansalaisiakin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Koneyritysten toimialat ovat huoltovarmuuskriittisiä perustoimintoja. Niille hakeutuvien nuorten soisi näkevän alat turvallisina työpaikkoina vuosikymmeniksi eteenpäin.