Metsäkoneurakointi

Koneyrittäjien liittokokous: Turve täyskäyttöön energiakriisissä – vaatii käyttönäkymän vakautusta

turve

Energiakriisi on havahduttanut huomaamaan kotimaisen energian arvon. Suomessa on vahvuutena monipuolinen energian tuotanto, mutta polttoaineissa on nojauduttu aiemmin liikaa ulkomaiseen kivihiileen, öljyyn, kaasuun ja osin tuontipuuhun. Ei ole muistettu huoltovarmuutta tilanteessa, jossa rajat eivät ole avoimia. Luotto tuontipolttoaineiden saatavuuteen on myös johtanut energiaturpeen tuotannon hallitsemattomaan alasajoon.

Tulevat talvet asettavat kovat haasteet energian tuotannolle ja kotien pitämiselle lämpiminä.

Pääkaupunkiseutu turvautuu edelleen vahvasti kivihiileen, vaikka vielä hetki sitten juuri sieltä kuultiin kovimmat puheet uusiutuvasta energiasta ja turpeen käytön lopettamisesta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sikäli olemme onnellisessa asemassa, että tällä hetkellä meillä on vielä jäljellä osaamista turpeentuotantoon. Parin vuoden kuluttua on liian myöhäistä pelastaa sitä.

Nyt on kiire luoda turpeen käytölle näkymä tälle vuosikymmenelle parantamalla sen kustannuskilpakykyä esimerkiksi kaukolämpöyhtiöiden vastikkeettomilla päästöoikeuksilla tai asettamalla päästöoikeusmaksuille katto. Näin voimme käyttää kotimaista turvetta maailman ääristä nyt rahdattavan kivihiilen ja öljyn sijaan ja samalla vähentää myös metsien käyttöön kohdistuvaa painetta.

Toimia tarvitaan viimeistään tammi­–helmikuussa, jotta ensi kesän turvetuotantokausi kyetään hyödyntämään täysimääräisesti. Samalla saamme oikeudenmukaisemman siirtymän luovuttaessa pitemmällä aikavälillä fossiilienergiasta.