Metsäkoneurakointi

Nyt jo 12 pyörää - Uudenlainen lisäpyöräratkaisu turvemaiden korjuutyöhön

Matalia pintapaineita tavoitellaan lisäpyörillä ja –teloilla sekä lisäpyörien säätöjärjestelmällä.

Pehmeiden maiden puunkorjuun kalustokehitys jatkuu. Uusimpana esiteltiin Sakari Monosen ideoiman uuden teliratkaisun prototyyppi lokakuun alkupuolella Ilomantsissa Metsähallituksen työmaalla. Rakenneratkaisu on tarkoitettu helpottamaan turvemaiden ja muiden huonosti kantavien maiden puunkorjuuta sulan maan aikana.

Ponsse esitteli ”kymppipyöräratkaisunsa” vuosi sitten, nyt Sakari Mononen panee paremmaksi. Koneeseen lisätään kaksi pyöräparia ja näin saadaan yksi telapari lisää kasvattamaan kantopintaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ratkaisun perusajatuksena on sama kuin Ponssenkin ratkaisussa - alentaa metsäkoneen pintapaineita telapinta-alaa lisäämällä.

Prototyyppi on rakennettu normaalin kuormatraktorin takatelin yhteyteen. Telin eteen ja taakse on kiinnitetty lisäpyörät, jotka mahdollistavat ylimääräisen telaparin käyttämisen. Lisäpyörät säätyvät hydrauliikan ja paineakkujen avulla siten, että telaston paine maanpintaa vasten pysyy tasaisena eri maasto-olosuhteissa. Lisäksi koko takatelasto voidaan jäykistää esimerkiksi ojan ylityksen ajaksi.

Prototyyppikone toimi ensiesittelyssä lupaavasti. Esittely tapahtui ojitetun turvemaan ensiharvennuskohteella, jonka kantavuus oli – etenkin sateisen kesän jälkeen – erittäin huono.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsähallituksen metsätalouden kehittämistoiminto testaa uuden ratkaisun toimivuutta normaalissa metsäkuljetustyössä. Vertailukohteena on vastaava kuormatraktori turvemaan korjuuseen tarkoitetulla telavarustuksella ilman lisäpyöriä.

Prototyypin rakentamisesta on vastannut Karelian Puu ja Metalli Oy Kontiolahdelta. Metsäteho, TEKES ja Metsähallitus ovat rahoittaneet rakentamistyötä.

Ensimmäisissä kokeiluissa teliratkaisu toimi suunnitellulla tavalla ja puuta saatiin ulos vaikeista olosuhteista.