Metsäkoneurakointi

Ponsse vahvistaa toimintaansa Chilessä

FC Ventas Y Servicios avasi uudet toimitilat Chillanissa vuonna 2015.

Ponsse-konserni vastaa jatkossa itse Chilen myynti-, varaosa- ja huoltopalvelutoiminnoistaan, joita hoitamaan Chileen on perustettu tytäryhtiö Ponsse Chile SpA. Tätä tarkoitusta varten Ponsse ja sen paikallinen jälleenmyyjä F.C. Ventas Y Servicios Limitada (myöhemmin ”FC Ventas”) ovat 5.11.2021 allekirjoittaneet Ponsse-metsäkoneliiketoimintaan liittyvän omaiserien kauppakirjan, jonka mukaan Ponsse Chile SpA ostaa FC Ventakselta yhtiön Chillanissa sijaitsevan huoltopalvelukeskuksen varaosavarastoineen ja huoltoautoineen tiettyjen kaupan edellytysten täytyttyä. Tavoitteena on, että PONSSE-palvelut siirtyvät Chilessä Ponsse-konsernin vastuulle Q1/2022 loppuun mennessä.

F.C. Ventaksen työntekijät siirtyvät kaupan toteutumisen myötä Ponsse-konserniin vanhoina työntekijöinä. Ponsse on valmistellut kattavan integraatiosuunnitelman, joilla varmistetaan paikallisen liiketoiminnan positiivinen jatkuminen ja työntekijöiden perehdyttäminen.

Nurmeslaiset Aki Lipponen ja Mikko Kortelainen olivat vuonna 2015 FC Ventas mekaanikkoja. Aki oli tuolloin ollut Chillanissa 2,5 vuotta ja Mikko 10 kuukautta.

Yritysjärjestely ei muuta aiempaa tulosohjeistusta, jonka mukaan Ponsse-konsernin vuoden 2021 liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2021 merkittävästi suurempi kuin vuonna 2020. Ponssen vuosittaisen liiketoiminnan laajuus Chilessä on tällä hetkellä noin kymmenen miljoonaa euroa. FC Ventaksen ja Ponssen välisen kaupan hintaa ei yhteisestä sopimuksesta julkaista. Lisäksi kauppahinnalla ei ole merkitystä Ponssen arvonmäärityksen kannalta. Kauppahinta maksetaan käteisellä ehdollisena tiettyjen kaupan toteutumisen edellytysten täyttymisestä. Ponsse rahoittaa yritysoston kassavaroistaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

PONSSE-metsäkoneiden markkinaosuus tavaralajimenetelmään perustuvassa puunkorjuussa on Chilessä noin 40 prosenttia ja maassa on 150 PONSSE-metsäkoneen konekanta. Konekannan odotetaan kasvavan tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun kasvun myötä.

Palvelutarjonnan laatu ja jatkuvuus varmistetaan

Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo, että FC Ventaksen rakentamalle vahvalle pohjalle on hyvä jatkaa palvelutarjonnan kehitystyötä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Haluamme mahdollistaa kasvavalle Chilen markkinalle parhaan mahdollisen asiakastuen, joka erinomaisilla tuotteilla ja palveluilla varmistaa asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden. Olemme laajentaneet tytäryhtiöverkostoamme harkiten ja aina asiakastarpeisiin perustuen. Tuotetarjontamme soveltuu hyvin paikallisiin olosuhteisiin ja uskomme PONSSE-tuotteiden ja -palveluiden kasvupotentiaaliin Chilessä, Juho Nummela kertoo.

Muutos ei aiheuta katkoksia paikallisiin PONSSE-palveluihin, jotka kattavat konemyynnin lisäksi huolto- ja varaosapalvelut sekä koulutustarjontaa paikallisille asiakkaille. FC Ventaksen kanssa tehtyyn sopimukseen kuuluva vuonna 2015 valmistunut huoltopalvelukeskus toimii Chillanissa keskellä Chilen metsäaluetta.

Arjo Röntynen ja tämän vaimo Merja Mäkinen omistivat FC Ventaksen, joka toimi Ponssen jälleenmyyjänä ja sopimushuoltajana vuodesta 2014 lähtien. Pariskunta on toiminut Chilessä metsäalalla vuodesta 1990.

Ponsse aloitti vientitoiminnan Chileen vuonna 2014, mutta ensimmäiset PONSSE-metsäkoneet ovat urakoineet maassa jo 90-luvulla. Vuosittainen kestävän tason puunkorjuumäärä on kasvanut tasaisesti puun nopean kiertokulun ja hoidettujen istutusmetsien ansiosta. Vuonna 2019 Chilessä korjattiin puuta 47,6 miljoonaa m3 saha-, sellu- ja puulevyteollisuuden tarpeisiin. Maan metsätalous perustuu istutusmetsiin, joilla 28 prosenttia puunkorjuusta tehdään tavaralajimenetelmään (cut-to-lenght, CTL) perustuen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tällä hetkellä Ponssen Vieremän tehtaan tuotannosta menee vientiin 80 %, ja PONSSE-ratkaisuja myydään ja huolletaan 12 tytäryhtiön ja 44 jälleenmyyjän verkoston kautta. Kansainvälisten tytäryhtiöiden lisäksi Ponsse-konserniin kuuluu teknologiayhtiö Epec Oy Suomessa. Ponsse Chile S.p.A:n lisäksi Ponssella on Etelä-Amerikassa tytäryhtiöt myös Uruguayssa ja Brasiliassa.