Metsäkoneurakointi

Metsähallituksen aloittamat hakkuut Parkanon Häädetkeitaan luonnonmetsässä on pysäytetty

Metsähallitus on aloittanut hakkuut Häädetkeitaan suojelunarvoisissa luonnonmetsissä Parkanossa. Luonto-Liiton metsäryhmä on paikalla seuraamassa tilannetta yhdessä Greenpeacen ja Elokapinan kanssa. Hakkuut on toistaiseksi pysäytetty.

Häädetkeitaan alueella on säilynyt poikkeuksellisen laaja yhtenäinen metsä- ja suokokonaisuus, jonka suojelua ympäristöjärjestöt ovat ehdottaneet useaan otteeseen. Metsät koostuvat paikoitellen yli 100-vuotiaista karuista männiköistä ja osittain eri-ikärakenteisista kuusikoista. Kohteen arvoa lisää palohistoria, alueella havaitut uhanalaiset lajit sekä luonnontilaiset suot. Hakattavaksi suunnitellut alueet sijaitsevat Häädetkeitaan luonnonpuiston läheisyydessä ja rajautuvat suojeltuihin kohteisiin. Ne vertautuvat luontoarvoiltaan jo suojeltuihin alueisiin ja ne olisivat luonteva laajennus suojelualueisiin. Etelä-Suomen metsistä on tiukasti suojeltu vain muutama prosentti ja suojelualueiden ongelmana on niiden pienialaisuus ja pirstaleisuus. Häädetkeitaan kaltaisen yhtenäisen alueen pirstominen hakkuilla on malliesimerkki luontokadosta ja siitä, miksi lajien uhanalaistuminen jatkuu, Luonto-Liiton tiedotteessa todetaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsähallitus on pyrkinyt rajaamaan tiedossa olevat uhanalaisten lajien esiintymät pois hakkuista. Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ei kuitenkaan riitä se, että olemassaolevat lajihavainnot säästetään. Hakkuissa alueen lahopuujatkumo menetetään, ja vaikka yksittäiset lajiesiintymät turvataan, uhanalaiset, vanhaa metsää ja lahopuuta kaipaavat lajit eivät kykene säilymään alueella enää kauaa. Näin Suomen metsäluonnon sukupuuttovelka kasvaa ja luontokato kiihtyy, Luonto-Liitto jatkaa.

Luonto-Liitto vaatiikin Metsähallitusta luopumaan hakkuista alueella ja suojelemaan Häädetkeitaan metsä- ja suomosaiikin kokonaisuudessaan.