Metsäteollisuus

Puuelementtien kysyntä kasvaa Ruotsissa

puuelementti

Puuelementtien kysyntä on kasvanut Ruotsissa ilmastonmuutoksen seurauksena. Kasvu on huomattu myös Flens Byggelementissä, joka aikoo laajentaa tuotantoaan vastatakseen suurten rakennusyhtiöiden kysyntään.

Ilmastonmuutoksen vuoksi rakentajat ovat alkaneet suosia yhä enemmän puuelementtejä. Puu on ainoa hiiltä varastoiva rakennusmateriaali toisin kuin betoni ja teräs, joiden kasvihuonekaasupäätöt ovat puolestaan merkittävät. Flens Byggelementin projektipäällikkö Rickard Brännman näkee monia syitä, miksi kiinnostus puuta kohtaan kasvaa.

- Puurakentamisessa on monia etuja.. Se on uusiutuva, materiaalitehokas ja hiiltä varastoiva tuote. Ruotsissa käytetyistä rakennusmateriaaleista suurin osa on betonia ja terästä, nyt meidän on käännettävä huomiomme uusiutuviin vaihtoehtoihin. Näin voimme vastata paremmin kestävän kehityksen tavoitteisiin, Brännman kertoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuonna 2008 perustettu ruotsalainen Flens Byggelement toimittaa puuelementtejä Skandinaviaan. Yritys käyttää kattoelementeissään Metsä Woodin Kerto® LVL -tuotteita. Kerto LVL on viilupuutuote, joka valmistetaan liimaamalla kolme millimetriä paksuja viilukerroksia toisiinsa. Näin muodostuu luja ja jäykkä puutuote. Kerto LVL -tuotteista voidaan rakentaa mm. lattia- ja kattoelementtejä, joilla saavutetaan pitkät jännevälit ja minimoidaan materiaalimenekki.

- Usein elementeiltä vaaditaan erityisiä ominaisuuksia, kuten pitkiä jännevälejä, alhaista U-arvoa tai hyvää mittatarkkuutta. Luotamme tällöin Kerto LVL -tuotteisiin, Rickard Brännman kertoo.

Flens Byggelement aikoo nyt investoida uuteen tuotantolinjaan lisätäkseen Kerto LVL -pohjaisten elementtien tuotantoa.

- Investoinnin myötä pystymme kasvattamaan tuotantokapasiteettiamme merkittävästi ja vastaamaan markkinoiden kysyntään entistä paremmin ja joustavammin, Rickard Brännman sanoo.

Flens Byggelement toimittaa kattoelementtejä, välipohjia ja seiniä suurille ruotsalaisille rakennusliikkeille. Skanskan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Kun Skanska aloitti uuden palvelutalon rakentamisen Södertäljen pohjoispuolelle Ruotsiin, se päätti käyttää puurakenteisia kattoelementtejä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Kannatamme puun käytön lisäämistä rakentamisessa. Se on askel oikeaan suuntaan kohti ilmastoneutraaliutta, sanoo työnjohtaja Ove Rinnbäck Ruotsin Skanska Husilta.

Kerto LVL