Metsäteollisuus

Puuelementtirakentaminen lisää rakentamisen tehokkuutta ja vastuullisuutta

Puuelementtirakentamisella on merkittäviä etuja perinteiseen paikalla tapahtuvaan rakentamiseen verrattuna. Se vähentää rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä, elementtien esivalmistus sisätiloissa vähentää mahdollisia kosteusvaurioita ja valmiit elementit voidaan asentaa nopeasti lähes kaikissa sääolosuhteissa. Sen lisäksi, että elementtien logistiikka on kustannustehokasta, rakennustyömaan kokonaisaika lyhenee merkittävästi.

puuelementtirakennus

Tasainen laatu on tärkeää

Materiaalivalinnoilla on suuri vaikutus elementtien laatuun ja kestävyyteen. Metsä Woodin Kerto® LVL-palkit ja -levyt soveltuvat erinomaisesti elementtien esivalmistukseen, koska niiden lujuus-painosuhde on erinomainen. Kerto LVL:n käsittely ja työstäminen on yksinkertaista ja siihen soveltuvat tavalliset työkalut. Se on myös materiaalitehokkuudeltaan ylivoimainen, sillä sitä tarvitaan vähemmän tilavuutta muihin puutuotteisiin verrattuna, ja siitä voidaankin valmistaa onttoja ja keveitä lattia- ja kattoelementtejä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Suomalainen elementtivalmistaja LapWall käyttää Kerto LVL:ää puuelementtien esivalmistuksessa. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen sanoo, että elementtien esivalmistuksen yksi suuri etu on, että se tapahtuu sisätiloissa lämpimissä olosuhteissa. Tämä vähentää mahdollisia kosteusvaurioita rakennusvaiheessa. Elementit voidaan asentaa paikalleen melkeinpä säällä kuin säällä ja vain kova tuuli estää asennuksen.

- Tämä on täysin ylivoimainen menetelmä verrattuna paikan päällä rakennettaviin kattoihin. Suurten rakennustyömaiden kokonaisläpimenoaika lyhenee neljällä kuukaudella, Pekkarinen sanoo.

Nykyaikainen teollisuus perustuu siihen, että varastot pidetään pieninä, jotta ne eivät sido yrityksen rahoja. Tämä edellyttää sitä, että raaka-aineita tuodaan tehtaalle oikeat määrät oikea-aikaisesti. Pekkarinen kiittelee Metsä Woodin ja LapWallin yhteistyötä.

- Meille on tärkeää, että tavara tulee määrämittaisena tehtaallemme ja että se on tasalaatuista. Nämä kriteerit täyttyvät erinomaisesti ja isossa kuvassa yhteistyö on pelannut loistavasti.

puuelementtirakentaminen

Rahtikustannukset ja pienet hiilidioksidipäästöt yhä tärkeämpiä

Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia rahtikustannuksista, ja puuelementtien keveyden ansiosta niitä mahtuu kuorma-autokuormiin enemmän kuin betonielementtejä. Betonielementteihin verrattuna yhteen kuorma-autokuormaan mahtuu lähes 10 kertaa enemmän puuelementtejä. Optimoimalla kuormat yritykset voivat pitää rahtikustannukset alhaisempina ja samalla pienentää hiilijalanjälkeä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Pekkarisen mukaan elementtirakentaminen tekee rakentamisesta vastuullisempaa, koska se vähentää rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä.

- Tämä johtuu siitä, että elementtirakentamisessa pystytään käyttämään rakennusmateriaaleja tehokkaammin, jolloin syntyvän jätteen määrä jää pienemmäksi. Syntynyt jäte voidaan myös kierrättää 100 %:sti.

Asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita ympäristövaikutuksista, ja LapWall on jo toimittanut elementtejä rakennuskohteisiin, joissa vaaditaan tuotteen ympäristöseloste. Suomen ympäristöministeriö myös suunnittelee, että vuodesta 2025 lähtien julkisissa rakennushankkeissa pitää raportoida hiilidioksidipäästöt. Mitä enemmän nämä vaatimukset kasvavat, sitä enemmän kiinnostus puurakentamiseen kasvaa, koska vaihtoehtoisten rakennusmateriaalien, kuten teräsbetonin hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat.