Metsätrans

Metsätrans on löytänyt paikkansa osana metsäalaa

Metsätrans on ilmestynyt viisi vuotta. Vuoden 1998 Kuljetusnäyttelyssä julkisuuteen laseerattu riippumaton puunkorjuu- ja kuljetusalan ammattilaisille suunnattu julkaisu on saanut hyvän vastaanoton ja löytänyt oman paikkansa osana suomalaista metsäsektoria. Pienestä alusta on kasvanut varsin nopeasti alan arvostettu erikoislehti. Lehden pääkohderyhmät, puutavara-autoilijat, metsäkoneyrittäjät, alan kalusto- ja tarvikevalmistajat sekä maahantuojat ovat ottaneet lehden kiitettävästi omakseen.

Seppo Ala-Kutsi Pauli Peräsalo Jaana Nikkari Esko Savinainen
Metsätransin joukko on kantanut oman kortensa kekoon puunkorjuu ja -kuljetuksen kehityksessä jo viisi vuotta. Vasemmalta: Seppo Ala-Kutsi, Pauli Peräsalo, Jaana Nikkari ja Esko Savinainen.

- Me katsomme alaa monelta suunnalta, otamme kantaa kehitykseen ja osallistumme monipuolisesti keskusteluun. Olemme tarttuneet usein terävästikin myös pieniin, arkoihin asioihin ja epäkohtiin, kun näemme niissä laajempia, koko alan tulevaisuuteen ja menestymiseen vaikuttavia piirteitä. Näin teemme jatkossakin, sanoo Seppo Ala-Kutsi, Metsätransin perustaja ja päätoimittaja.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Me olemme jo viiden vuoden ajan seuranneet lehden sivuilla alan, tekniikan ja koulutuksen kehitystä, ongelmiakin, hyvin tiiviisti ja rakentavan kantaaottavasti. Käsittelemme jatkossakin laajasti ja monesta näkökulmasta esimerkiksi alan kannattavuutta ja tulevaisuutta rakennemuutoksineen.

Metsäalan korjuu- ja kuljetuskaluston tuotekehitys on Suomessa maailman huippua.

- Uuden kaluston; autojen, koneiden ja laitteiden, komponenttien ja ohjelmistojen esittely lukijoille tiiviissä yhteistyössä valmistajan tai maahantuoja kanssa on tärkeä osa Metsätransin julkaisuperiaatteita.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Uutuustuotteen markkinoille tulo on aina iso asia, se lisää omalta osaltaan uskoa alan kasvuun ja menestykseen. Me esittelemme mieluiten uudet tuotteet ihmisen, ei tekniikan ehdoilla. Maailma näyttää siitä näkökulmasta todelliselta, väittää Seppo.

- Metsätrans myös avartaa lukijoidensa maailmankuvaa. Miten tehdään maailmalla, millaisissa olosuhteissa ja millaisella kalustolla? Raportit maailman eri kolkkien metsäasioista antavat suuntaa keskustelulle vaikkapa siitä, onko meidän tapamme toimia sittenkään ainoa oikea.

Työvoimapula metsäalan pahin uhka

Millainen on tulevaisuuden suomalainen raakapuun hankintaketju, millainen on yrittäjäkentän rakenne, ja millainen on raaka-aineen jalostava teollisuus? Kysymyksiä on paljon, ja ennustajan osa on vaikea.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Vaikka alan yritysten kehno kannattavuus riepottanee lähitulevaisuudessa rajustikin yrittäjäkenttää, pahin tulevaisuudenuhka on kuitenkin pula ammattitaitoisesta työvoimasta, sanoo alan kehitystä jo neljällä vuosikymmenellä läheltä seurannut Seppo.

Ammatti- ja yrittäjäkoulutukseen liittyvät asiat ovat läheisiä ja vahvasti esillä Metsätransissa.

- Osaavan työvoiman saatavuuteen ja sitä kautta laadukkaan toiminnan turvaamiseen tulevillakin vuosikymmenillä pitää alan toimijoiden paneutua yhteistuumin. Se on maaseudun elämää ja Suomen kansantalouden perustoja koskettava asia, jonka järjestämisessä osavastuu kuuluu myös yhteiskunnalle.

Lanseeraus
Ensimmäinen Metsätrans ilmestyi 1998 keväällä. Lanseeraus tapahtui Kuljetusnäyttelyssä Turun messukeskuksessa.

Kannattavuus löytyy ennen pitkää

- Suomalainen metsäteollisuus tarvitsee raaka-ainetta ja suomalainenkin puu on pakko korjata ja kuljettaa pois metsästä. Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuusongelmat on ratkaistava pitkäjänteisesti jossain kohdassa, vieläpä hyvinkin pian. Sen ratkaisevat yrittäjä ja heidän asiakkaan keskenään.

Ratkaisun avaimet löytyvät Sepon mielestä nopeimmin osasista, joita on koottu yhteen esimerkiksi SKAL:n 2010-strategiassa.

- Nykyistä isommista ammattimaisesti johdetuista yrityksistä, yrittäjien yhteistyöstä, teollisuuden tasa-arvoisemmasta yrittäjäkohtelusta ja suurmetsäteollisuuden keskinäisestä yhteistyöstä.

- Esimerkiksi korjuu- ja kuljetusyrittäjien terve yhteistyö, kutsutaan sitä sitten vaikka verkottumiseksi, antaa uudenlaisia työkaluja toiminnan järkeistämiseen ja samalla myös virheinvestointien välttämiseen, uskoo kuljetuskaluston asiantuntija Seppo.

- Asiakkaidenkin, suurmetsäteollisuuden etunenässä, on tultava yhdessä vastaan ja omalta osaltaan annettava mahdollisuus nykyistä kustannustietoisempaan suuntaan. Tyhjänä ajo on kansantaloudellinen tappio.

Metsätrans seuraa laajalti puunkorjuu- ja kuljetustapoja Suomen rajojen ulkopuolellakin. Laajat rapotit Etelä-Afrikan tai Uuden-Seelannin metsätaloudesta avartavat lukijankin maailmaa, samoin uutiset maailman johtavilta messukentiltä. Myös muualla käytössä oleva kalusto kiinnostaa aina. Kuvan rajunnäköinen ajokki on tavallinen USA:ssa.

Kuudesti vuodessa

Metsätrans -lehdestä ilmestyi vuonna 1998 neljä numeroa. Ilmestymistiheys havaittiin nopeasti liian harvaksi ja vuodesta 1999 lähtien lehti on ilmetynyt kuudesti vuodessa. Niin jatkossakin. Vuosien varrella lehden palstoilla on esitelty satoja alan ammattilaisia ja asiantuntijoita, satoja tuoteuutuuksia ja satoja alan yrityksiä. Tulevaisuuden visioiden ja nykypäivän kuvauste lisäksi alan perinne ja historia pysyvät jatkossakin näkyvästi lehden sivuilla.

Artikkeleita kirjoittavat lehden oman väen lisäksi monet alan tunnetut ja tunnustetut ”tulenkantajat”, alan kouluttajat, tutkijat ja asiantuntijat.

- Metsätransin kasvu puun korjuu- ja kuljetusalan keskustelufoorumiksi ja vaikuttajaksi on osoitus yhteistyön voimasta, kiittelee päätoimittaja Seppo Ala-Kutsi.

- Kentältä saatu palaute auttaa meitä kehittymään oikeaan suuntaan.