Metsäkoneurakointi

Ponssen tilinpäätös 2021: Tilausvirta rikkoi ennätyksiä ja tilauskanta nousi historiallisen korkealle

Ponssen tilinpäätös 1.1. - 31.12.2021:

 • Liikevaihto oli 750,0 (Q1-Q4/2020 636,6) miljoonaa euroa.
 • Q4 liikevaihto oli 226,6 (Q4/2020 205,2) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos oli 75,0 (Q1-Q4/2020 57,1) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,0 (9,0).
 • Q4 liiketulos oli 18,7 (Q4/2020 13,7) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 8,3 (6,7).
 • Tulos ennen veroja oli 73,2 (Q1-Q4/2020 39,6) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 102,4 (74,8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,97 (1,15) euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 60,7 (54,3) prosenttia.
 • Tilauskanta oli 439,8 (174,9) miljoonaa euroa.
 • Hallituksen osingonjakoehdotus 0,85 (0,60) euroa osakkeelta.
 • Konsernin euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin 2021.

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuosi 2021 oli Ponsselle kasvun aikaa. Tilausvirtamme rikkoi ennätyksiä ja tilauskantamme nousi historiallisen korkealle. Kaikki liiketoiminta-alueemme kasvoivat merkittävästi ja rahavirtamme oli läpi vuoden vahva. Yhtiömme vakavaraisuus on hyvällä tasolla.

Asiakkaidemme työtilanne oli hyvä läpi vuoden. PONSSE-metsäkoneiden kysynnän positiivinen kehitys lähti liikkeelle vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä kääntyi kiivaaseen kasvuun vahvistaen tilauskantaamme voimakkaasti. Nopeasti oli selvää, että tulemme ajamaan Vieremän tehdastamme täydellä kapasiteetilla koko vuoden komponentti- ja covid-19-tartuntatilanteen niin salliessa. Markkinatilanne oli hyvä kaikkialla, varsinkin Venäjällä, joka otti takaisin paikkansa maailman suurimpana tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkinana.

Vahvan kysynnän ja myyntiverkostomme onnistumisen ansiosta tilauskantamme vahvistui nopeasti ja vuoden lopussa tilauskantamme oli ennätykselliset 439,8 (174,9) miljoonaa euroa.

Hyvä markkinatilanne näkyi myös huoltopalveluissamme. Huoltopalvelut kasvoivat odotuksiamme paremmin asiakkaidemme kiivaan työtahdin seurauksena. Huoltopalveluidemme jatkuva kehittyminen tuotti myös erinomaisia tuloksia ja huoltopalveluverkostomme pystyi pitämään asiakkaamme koneet tuottavassa työssä maailmanlaajuisesti. Vaihtokoneliiketoimintamme kasvoi hyvin ja vaihtokoneiden varastotasot olivat hallinnassa.

Liiketoiminta-alueistamme nopeimmin kasvoi teknologiayhtiömme Epec Oy, jonka strategiamuutos tuottaa tulosta. Toimintaympäristömme muutos kohti jatkuvasti ympäristöystävällisempää teknologiaa on antanut erinomaisia mahdollisuuksia Epecin ja Ponssen nopeasti kehittyvälle teknologialle.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ponssen kasvu oli erittäin vahvaa ja liikevaihdoksi muodostui vuonna 2021 750,0 (636,6) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua noin 18 prosenttia.

Kasvu ei kuitenkaan tullut ilman valtavaa työtä vakaasta markkinatilanteesta huolimatta. Kovan kysynnän kääntöpuolena oli osien ja komponenttien erittäin haastava saatavuustilanne. Raju kone- ja laitevalmistuksen kysyntä haastoi jo ennestään haavoittuvassa tilanteessa olevia valmistusverkostoja. Voimakas kysyntä yhdessä logistiikkaongelmien kanssa vaikutti osien ja komponenttien saatavuuteen ja laukaisi hintojen ja liiketoiminnan muiden kulujen voimakkaan inflaatiokehityksen. Sekä huoltopalvelumme että toimitusketjumme kärsivät tilanteesta. Onnistuimme kuitenkin valmistamaan kaikki tuotantosuunnitelmamme mukaiset PONSSE-metsäkoneet ja toimittamaan koneet tehokkaasti asiakkaillemme ympäri maailmaa. Osien ja komponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet ovat pitäneet yhtiömme ja valmistusverkostomme ihmisiä erittäin tiukoilla. Olemme ylpeitä siitä erinomaisesta suorituksesta, jonka ansiosta huoltopalveluverkostomme ja tehtaamme ovat pysyneet toiminnassa. Elokuussa valmistui 17 000. PONSSE-metsäkone Vieremän tehtaalta.

Liikevoitoksi muodostui 75,0 (57,1) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentiksi 10,0 (9,0) prosenttia. Suhteellisen liikevoiton kasvua hillitsi tuotekustannuksiin liittyvä inflaatio. Tulevina vuosina inflaation ja kohonneiden liiketoiminnan kustannusten vuoksi tavoitteemme 12 prosentin suhteellisesta kannattavuudesta vaatii entistä enemmän töitä. Liiketoiminnan rahavirta oli erinomainen 102,4 (74,8) miljoonaa euroa. Onnistuimme käyttöpääoman hallinnassa kuluneen vuoden aikana hyvin ja käyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon on erittäin hyvällä tasolla.

Ponssen jatkuva ja tarkoituksenmukainen kehittyminen on meille keskeistä. Jakelu- ja huoltoverkostomme kehittyy maailmalla nopeasti. Kuluneen vuoden aikana julkistimme järjestelyn, jossa jälleenmyyjämme FC Ventas Y Serviciosin toiminnot siirtyvät uuden tytäryhtiön Ponsse Chile SpA:n vastuulle Q1/2022 aikana. Kehitämme jakeluverkostoamme ja sen toimintatapoja systemaattisesti, ja pyrimme laajentumaan uusille alueille asiakastarpeiden mukaisesti. Panostamme jatkuvasti myös valmistusverkostoomme edistääksemme laaduntuottokykymme ja tuottavuuttamme. Tuoteteknologinen kehitys on tällä hetkellä varsin nopeaa ja investoimme lisääntyvissä määrin tuotekehitykseen ja uusiin teknologioihin. Lähtökohtaisesti kaikkien investointiemme tarkoituksena on varmistaa asiakaslisäarvon parantuminen.

Ponssen henkilökunta on tuotanto-, myynti- ja huoltopalveluhenkilöstöämme lukuun ottamatta työskennellyt etätöissä koronapandemian alusta lähtien. Vieremän tehtaamme toimihenkilöt jatkavat edelleen etätöissä suojataksemme tuotantomme jatkuvuutta. Samalla noudatamme äärimmäistä huolellisuutta myös muissa toimipisteissämme koronatartuntojen välttämiseksi. On erittäin tärkeää, että henkilöstömme pysyy terveenä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme täydellä teholla.