Metsäkoneurakointi

Ponsselta osavuosikatsaus: Metsäkonemarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui

Ponssen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021 kertoi liikevaihdon, liiketuloksen ja tilauskannan kasvaneen. Toimitusjohtaja Juho Nummelan mukaan metsäkonemarkkinoiden positiviinen kehitys jatkui voimakkaana ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

- Metsäteollisuuden hyvä tilanne virkisti kysyntää heti vuoden alussa ja tilausvirtamme kiihtyi koko neljänneksen ajan. Ponssen tilausvirta oli erinomainen 299 miljoonaa euroa ja tilauskantamme vahvistui 308 miljoonaan euroon. Vieremän tehtaamme valmisti uusia PONSSE-metsäkoneita täydellä kapasiteetilla.

Metsäkoneiden markkinatilanne on maailmanlaajuisesti hyvä. Isojen markkinoiden kysyntä on vahvistunut ollen erinomaisella tasolla varsinkin Venäjällä ja Suomessa. Asiakkaidemme vakaa työtilanne on näkynyt huoltopalveluidemme voimakkaana kasvuna. Samalla vaihtokoneiden kysyntä on ollut aktiivista ja pienentyvä vaihtokonevarastomme on helpottanut liiketoiminnan rahavirtaa. Onnistuimme katsauskaudella hyvin ja varsinkin rahavirtamme oli erittäin vahva. Kasvun vauhdittamana myös kannattavuutemme kehittyi positiivisesti.

Toimittajaverkostomme on ollut kovilla rajun kysynnän vuoksi. Kone- ja laitevalmistuksen kuumentunut kysyntä on vaikuttanut toimittajaverkostoomme ja osien saatavuudessa on ollut haasteita. Myös puolijohdeteollisuuden tuotteiden, kuten prosessorien, saatavuus on ollut ongelmallista. Olemme pärjänneet komponenttien saatavuushaasteissa tilanteeseen nähden hyvin ja koneemme ovat valmistuneet Vieremän tehtaaltamme suunnitellusti. Saatavuuden ohella toinen toimittajaverkostoon liittyvä haaste on ollut osien ja komponenttien merkittävät hinnannostopyrkimykset. Paine kustannusten nousuun on ollut voimakasta ja haemme yhteistyössä toimittajiemme kanssa kestäviä ratkaisuja kustannusnousun hillitsemiseksi.

Ponssen toimihenkilöt jatkavat etätöissä, jotta voisimme paremmin suojata tehtaamme ja huoltopalveluverkostomme koronapandemialta. On erittäin tärkeää, että ihmisemme pysyvät terveinä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman tehokkaasti.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta toimintamme kehitys on jatkunut voimakkaana. Lanseerasimme kuluneella neljänneksellä uudistetun PONSSE Scorpion -tuoteperheen, joka sai markkinoilla innostuneen vastaanoton. Ponsselaiset tekivät tuotteen kehitystyössä erinomaista yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Pääsemme aloittamaan uuden Scorpionin valmistuksen kesälomien jälkeen.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 163,4 (144,5) miljoonaa euroa, joka on 13,1 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 73,5 (69,8) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 41,5 (49,4) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 20,9 (20,4) prosenttia, Venäjä ja Aasia 15,0 (7,9) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 22,2 (21,5) prosenttia sekä muut maat 0,4 (0,8) prosenttia.

Tuloskehitys

Liiketulos oli 16,8 (13,4) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,3 (9,3) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 18,0 (-0,8) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 23,6 (22,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 14,3 (13,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,5 (-15,0) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -1,5 (-14,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 54,6 (114,3) miljoonaa euroa, joiden alenemisen ja maltillisen valuuttakurssikehityksen myötä vaikutukset rahoituseriin ovat katsauskaudella vähentyneet merkittävästi. Vertailukauden realisoitumattomat valuuttakurssitappiot koostuivat pääosin konsernin sisäisten ostovelkojen arvostamisesta Ponsse Latin America Ltda ja OOO Ponsse yhtiöissä.

Katsauskauden efektiiviseen veroasteeseen vaikuttaa Ponsse Latin America -tytäryhtiön kirjattu verokulu, joka liittyy konsernissa tilinpäätöksessä 2020 kirjattuun ja katsauskaudella tytäryhtiössä loppuun saatettuun emoyhtiön nettosijoituksen arvostamiseen. Verokulun lopullisuus ratkeaa viranomaispäätösten jälkeen. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttivat konsernin efektiiviseen veroasteeseen vertailukaudella.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 8,8 (-3,2) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,31 (-0,11) euroa.