Metsäkoneurakointi

Koneteko Pitkänen vähentää päästöjä Stora Enson puunkorjuussa hiililaskennan avulla

Koneteko Pitkänen Oy

Stora Enson hakkuutyömailla Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa urakoiva Koneteko Pitkänen Oy on selvittänyt toimintansa hiilijalanjäljen ensimmäisenä puunkorjuuyrityksenä Suomessa. Laskennassa arvioitiin laajalla skaalalla energiankulutus, yrityksen tuottamat päästöt sekä energialähteet. Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen ovat myös osa Stora Enson vastuullisuustyötä.

- Tavoitteena on kehittää yrityksemme toimintaa paitsi operatiivisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, myös ilmastoa ajatellen. Hiililaskenta auttaa meitä suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla pystymme pienentämään toiminnastamme aiheutuvia päästöjä sekä samalla lisäämään yrityksen kannattavuutta. Nämä asiat kiinnostavat ja näiden eteen teemme lujasti töitä, yrittäjä Kalle Pitkänen Koneteko Pitkänen Oy:stä sanoo.

Koneteko Pitkäsen hiilijalanjälki laskettiin maailmanlaajuisesti käytetyn GHG-protokollan mukaisesti. Laskennassa kartoitettiin Scope 1- ja Scope 2 -luokkien päästöt, joihin luetaan muun muassa yrityksen omasta toiminnasta sekä sähkön ja lämmön tuottamisesta syntyvät päästöt.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Selvityksen perusteella metsäkoneiden päästöt muodostavat suurimman yksittäisen päästölähteen Koneteko Pitkäsen toiminnassa, mikä oli odotettu tulos. Perheyrityksellä on kalustossaan yhteensä kahdeksan korjuuketjua eli hakkuukoneen ja metsätraktorin yhdistelmää sekä muutamia muita ajoneuvoja. Sen sijaan konehallien lämmittämisen vaikutus hiilijalanjälkeen oli yllättävän pieni. Koneteko Pitkäsen tukikohta Lapinlahdella käyttää vesivoimalla tuotettua sähköä.

Työläintä oli kaivaa edellisen vuoden tietoja jälkikäteen. Jatkossa on helpompaa, kun tietää jo ennakolta, mitä tietoja tulee seurata ja säilyttää. Tämä oli mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi, korjuuyrityksen työnjohtaja Hanna Pitkänen sanoo.

Stora Enson puunkorjuukumppani jo 48 vuoden ajan

Onnistuneen puunhankinnan taustalla on paljon yhteistyötä. Koneteko Pitkäsen kanssa Stora Enso on tehnyt yhteistyötä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon metsissä jo 48 vuoden ajan.

- Stora Ensossa olemme erittäin ylpeitä korjuuyrittäjämme vastuullisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Puunhankinnan sujuvuus ja toiminnan kestävyys ovat tärkeitä, kun raaka-ainetta tarvitaan Stora Enson tehtailla uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien valmistamiseen. Tällaisessa yhteistyössä on ilo olla mukana, sanoo operaatiojohtaja Lauri Kuusisto Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Stora Enso on koko yhtiön laajuisissa vastuullisuustavoitteissaan sitoutunut puolittamaan kasvihuonekaasupäästönsä vuoteen 2030 mennessä. Näihin lukuihin sisältyvät myös korjuusta aiheutuneet päästöt.

- Huolella suunnitellut leimikoiden ketjutukset ja koneiden siirrot vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Myös leimikkorakenteella on vaikutusta. Leimikoiden koko ja runkojen järeys vaikuttavat polttoaineen kokonaiskulutukseen ja sitä kautta hiilijalanjälkeen. Tavoitteenamme on pienentää yrityksemme hiilijalanjälkeä tulevina vuosina: mitä pienempi hiilijalanjälki, sitä parempi, Hanna Pitkänen sanoo