Metsäteollisuus

UPM investoinut Suomen sellutehtaidensa ympäristösuorituskyvyn parantamiseen 22 miljoonaa

UPM Pietarsaari, soodakattilan ilmajärjestelmä
UPM Pietarsaaren huoltoseisokin aikana uudistettiin muun muassa soodakattilan ilmajärjestelmää.

UPM on viimeisimpien huoltoseisokkien yhteydessä investoinut yhteensä 22 miljoonaa euroa Suomen sellutehtaidensa ympäristösuorituskykyyn. Juuri päättynyt UPM Pietarsaaren huoltoseisokki oli kevään toinen heti UPM Kaukaan jälkeen. Hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi UPM pysäyttää sellutehtaat huoltoa varten noin puolentoista vuoden välein. Samalla toteutetaan tehtaiden kehittämiseen liittyviä investointeja, joilla parannetaan muun muassa käyntivarmuutta ja ympäristösuorituskykyä.

Investoinnit uusimpaan tekniikkaan tukevat UPM:n selluliiketoiminnan tavoitetta parantaa tuotantotehokkuutta niin, että päästöt laskevat. Selluliiketoiminta on sitoutunut vähentämään kemiallista hapenkulutusta (COD) 60 prosenttia vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Näitä kunnianhimoisia tavoitteita kohti edetään seisokki seisokilta.

- Kaukaan sellutehtaan kuitulinjan pesemön modernisointi vähentää jätevedenpuhdistamon ja vesistön COD-kuormitusta viisi prosenttia. Uudistuksen ansiosta puhdistamolla käytettävien lisäravinteiden tarve pienenee, kertoo Suomen sellutehtaiden tuotannosta vastaava johtaja Juha Kääriäinen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

UPM:n tavoitteena on, että vuonna 2030 puhdistamoilla käytetään ainoastaan kierrätysravinteita.

Kaukaalla on parhaillaan käynnissä investointiprojekti kuitulinjan toiminnan parantamiseksi. Sen valmistuttua kemikaalit saadaan paremmin kierrätettyä ja COD-kuorma Saimaaseen pienenee edelleen. Pietarsaaren sellutehtaalla uudistettiin molempien tuotantolinjojen valkaisuprosesseja. Uudistuksen myötä kemikaalien kulutus ja jätevedenpuhdistamon kuormitus pienenevät, mikä vähentää suoraan tehtaan jätevesipäästöjä.

Uudistuksilla pyritään vaikuttamaan myös ilman laatuun vähentämällä päästöjä ilmaan.

- Kaukaan sellutehtaan hajukaasujen käsittelyjärjestelmää uudistettiin siten, että vikojen selvittäminen on aiempaa nopeampaa. Uudistaminen vähentää häiriötilanteiden kestoa, parantaa hajukaasujen keräilyä ja laskee hajapäästöjä, Kääriäinen sanoo.

Pietarsaaren sellutehtaan päästöt ilmaan vähenevät entisestään soodakattilan ilmajärjestelmän uudistamisen ansiosta. Järjestelmän suunnittelussa on käytetty viimeisintä tutkimustietoa ja 3D-mallinnusta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Marraskuussa 2021 UPM Kymin meesauunin sähkösuodinkapasiteettia kasvatettiin ja sähkösuotimien automaatio- ja ohjausjärjestelmä modernisoitiin. Investoinnit ovat pienentäneet merkittävästi meesauunin hiukkaspäästöjä. Samalla otettiin käyttöön kaasumaista happea valmistava laitos, joka vähentää tehtaan toiminnasta aiheutuvia välillisiä ympäristövaikutuksia, kuten raskaan liikenteen kuljetuksia tehtaalle.

UPM on sitoutunut kehittämään toimintaansa kohti vähähiilisempää energiataloutta. UPM:n sellutehtailla on tässä keskeinen rooli. Erittäin energiatehokkaat sellutehtaat tuottavat yli oman tarpeen valtaosin uusiutuvalla biomassalla tuotettua sähköä.

Kaukaan sellutehtaan höyryturbiinin uudistuksilla parannetiin energiatehokkuutta, mikä nostaa tehtaan omaa sähköntuotantoa kymmenisen prosenttia. Lisäksi sekä Kaukaalla että Pietarsaaressa uudistettiin energian talteenotossa tulistimia, mikä tehostaa tehtaiden sähköntuotantoa ja parantaa prosessiturvallisuutta.