Metsäteollisuus

UPM sai ympäristöviranomailta luvan Uruguan sellutehtaan käynnistykseen

UPM on saanut ympäristöviranomaisilta käynnistysluvan uudelle UPM Paso de los Toroksen sellutehtaalleen. Tehtaan käynnistys alkaa välittömästi, ja sellutoimitusten asiakkaille odotetaan alkavan toukokuussa.

UPM Paso de los Toros sellutehdas

UPM Paso de los Toroksen sellutehdas on läpäissyt perusteellisen lupaprosessin. Uruguayn ympäristöviranomaiset ovat valvoneet tehtaan rakentamista koko projektin ajan. Hyväksymisprosessiin on sisältynyt useita viranomaisten tarkastuksia sekä alan asiantuntijoiden tekemiä kolmannen osapuolen auditointeja. UPM:llä on kattava ympäristövaikutusten seurantaohjelma, johon sisältyvät eliöstö, ilma, maaperä, melu ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Kasvuinvestoinnin myötä UPM ja sen alihankkijat luovat Uruguayhin noin 4 000 uutta työpaikkaa metsäteollisuuden arvoketjussa ja lisäksi noin 6 000 välillistä työpaikkaa. Investoinnin arvioidaan kasvattavan Uruguayn bruttokansantuotetta noin kaksi prosenttia.