Metsäteollisuus

Kotimaisen metsähakkeen kysyntä on kasvussa – metsäenergiaa saadaan hoitamattomista nuorista metsistä

energiapuu
Kuva: Erkki Oksanen

Energiantuotannossa käytettävän metsähakkeen kysyntä kasvaa. Kotimaasta tulisi löytyä tuleviksi talviksi aiempaa enemmän metsähaketta korvaamaan Venäjältä tuodun puun ja energian osuutta. Metsähaketta valmistetaan enimmäkseen nuorten metsien harvennusten yhteydessä kerättävästä pienpuusta. Suomen metsäkeskuksen Energiaa metsästä -kampanja kannustaa metsänomistajia ja metsäalan toimijoita nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen.

Metsäenergialla voidaan korvata ilmastolle haitallisempia polttoaineita, kuten öljyä, kivihiiltä ja maakaasua. Metsäenergia ei kilpaile muiden uusiutuvien energiamuotojen kanssa vaan täydentää niitä. Suomessa metsäenergiaa tuotetaan pääasiassa metsänhoidon ja metsäteollisuuden sivuvirroista.

Metsähakkeen merkitys energiantuotannossa kasvaa edelleen lähivuosina. Ukrainan sota ja Venäjän pakotteet ovat lisänneet kotimaisen hakkeen tarvetta ja kysyntää. Kotimainen metsäenergia turvaa osaltaan energiansaannin huoltovarmuutta ja omavaraisuutta.  

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Venäjän puuta korvaavaa hakepuuta tulisi nyt löytää Suomen metsistä. Samalla on hyvä tilaisuus hoitaa nuoria metsiä kuntoon ja purkaa metsänhoitorästejä. Harvennusmetsistä korjattavaa pienpuuta on mahdollisuus ohjata energiakäyttöön, sanoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Suomen metsäkeskuksesta.

Suomessa on nuoria hoitotarpeisia metsiä noin 460 000 hehtaaria, joista olisi mahdollista korjata pienpuuta. Lisäksi kiireellisiä ensiharvennuksia on noin 900 000 hehtaarin verran. Eniten pienpuun korjuumahdollisuuksia olisi Itä-Suomessa.

Nuoren metsän hoidosta on monenlaista hyötyä

Harvennuksilla voidaan turvata puille riittävä kasvutila, jolloin puusto pysyy elinvoimaisena ja kestää paremmin myös tuhoja. Metsänhoidolla varmistetaan puuston nopea järeytyminen arvokkaaksi tukkipuuksi.

Nuoren metsän harvennuksen yhteydessä on mahdollisuus turvata luontoarvoja. Metsänhoidon yhteydessä on suositeltavaa huomioida monimuotoisuus esimerkiksi jättämällä lehtipuustoa ja riistatiheikköjä sekä säästämällä lahot ja kuolleet puut.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsänomistajat voivat hakea nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen kemera-tukea Metsäkeskuksesta. Tukitasoon ja tuen ehtoihin tuli kesäkuun alussa muutoksia, jotka lisäävät metsänhoitotöiden kannattavuutta.

Energiaa metsästä -kampanja alkaa

Metsäkeskus on aloittanut Energiaa metsästä -kampanjan, jonka tavoitteena on kannustaa nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen. Kampanja lisää metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoisuutta pienpuun korjuumahdollisuuksista.

Metsäkeskus lähettää valtakunnallisesti noin 15 000 metsänomistajalle kirjeitse tietoa heidän omistamistaan nuorista metsistä, joissa voi olla metsänhoidon tarvetta ja mahdollisuus kerätä pienpuuta.

Metsäkeskus järjestää tänä vuonna myös kampanjaan liittyviä Energiaa metsästä -tapahtumia eri puolilla Suomea. Metsänomistajien ja toimijoiden on mahdollisuus tavata tapahtumissa toisiaan. Kampanja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.