Metsäteollisuus

UPM myy Steyrermühlin tehdasalueen HEINZEL GROUPille

UPM, Steyrermühlin tehdasalue

UPM on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan se myy 100 % omistamistaan itävaltalaisen tytäryhtiönsä, UPM-Kymmene-Austria GmbH:n osakkeista HEINZEL GROUPille. HEINZEL on johtava sellun, pakkausmateriaalin ja paperin tuottaja Keski- ja Itä-Euroopassa.

Kauppa sisältää koko UPM Steyrermühlin tehdasalueen ja siellä työskentelevän henkilöstön, noin 400 henkilöä. Tehdasalueella on sanomalehtipaperikone, jonka vuosittainen tuotantokapasiteetti on 320 000 tonnia ja saha, jonka vuosittainen sahauskapasiteetti on 370 000 kuutiometriä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Kauppa on suunniteltu saatavan päätökseen vuoden 2023 lopulla, jolloin myös sanomalehtipaperin tuotanto tehtaalla loppuu. HEINZEL ottaa tehtaan vastuulleen kaupan toteutumisen jälkeen. Siihen asti toiminta jatkuu kuten tähänkin asti.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

UPM ja HEINZEL GROUP aloittavat nyt tiiviit keskustelut tehdasalueen teknisistä ja organisatorisista näkökohdista suunnitellakseen tehtaan tulevaisuutta. HEINZELin suunnitelmissa on johtaa tehdasaluetta integraattina yhdessä HEINZELin samassa kunnassa toimivan Laakirchenin tehtaan kanssa. Yhtiön suunnitelmissa ei ole jatkaa graafisten papereiden tuotantoa tehtaalla, vaan harkinnassa on pakkausmateriaalin valmistus täydentämään nykyistä tuotevalikoimaa. Konkreettiset suunnitelmat uuden integraatin uudelleenkäytöstä julkistetaan niiden valmistuttua.

- Sopimus hyödyttää niin UPM:ää kuin HEINZELiä ja tukee kummankin yhtiön liiketoiminnan kehittämistä markkinatarpeiden mukaisesti. Sopimuksen myötä UPM voi sopeuttaa sanomalehtipaperituotantonsa pitkän tähtäimen markkinakehitykseen samalla, kun se voi hyödyntää Steyrermühlin tehdasalueen korkeaa arvoa. Tämä vahvistaa markkina-asemaamme ja parantaa taloudellista suorituskykyämme, sanoo Massimo Reynaudo, joka vastaa UPM Communication Papers -liiketoiminnasta.

- Olemme hyvin tyytyväisiä sopimukseen. HEINZEL on vakaa ja menestynyt toimija alalla ja voi tarjota Steyrermühlin tehdasalueelle pitkäaikaisen tulevaisuuden. Jatkamme läheistä yhteistyötä HEINZELin kanssa varmistaaksemme sujuvan siirtymävaiheen ja mahdollistaaksemme tehdasalueen strategisen kehittämisen osana HEINZELin johtamaa integraattia, Reynaudo jatkaa.

UPM on edelleen sitoutunut sanomalehtipapaperiliiketoimintaan yhtenä alan johtavista valmistajista ja jatkaa sanomalehtipaperin tuotantoa Schongaun, Ettringenin, Hürthin ja Jämsänkosken tehtaillaan. UPM on myös sitoutunut Itävallan sanomalehtipaperimarkkinaan ja palvelee paikallisia asiakkaitaan muilta sanomalehtipaperitehtailtaan.