Metsäteollisuus

UPM suunnittelee päällystämättömien painopaperien tuotantokapasiteetin vähentämistä

UPM suunnittelee sopeuttavansa päällystämättömien painopaperien tuotantokapasiteettiaan vastaamaan pitkän aikavälin kannattavaa asiakaskysyntää. Communication Papers-yksikön kapasiteettia on tarkoitus vähentää sulkemalla pysyvästi paperikone 6 Schongaun tehtaalla Saksassa, mikä vähentää vuosikapasiteettia 165 000 tonnilla vuoden 2023 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Lisäksi Steyrermühlin tehtaan tuotannon lopettamista Itävallassa suunnitellaan aikaistettavan kuudella kuukaudella. Tämä vähentää sanomalehtipaperituotantoa 320 000 tonnilla niin ikään tämän vuoden toisen neljänneksen loppuun mennessä.

UPM Communication Papers Newspapers

Paperintuotannon suunnitellaan jatkuvan kustannuksiltaan kilpailukykyisillä paperikoneilla 7 ja 9 Schongaussa sekä neljällä muulla UPM:n päällystämätöntä painopaperia valmistavalla koneella Saksassa ja Suomessa. Koneiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 1 800 000 tonnia.

Schongaussa muutosneuvottelut alkavat välittömästi paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Suunnitelman mukaan paperikone 6 suljettaisiin neuvotteluiden päätyttyä ja henkilöstön vähennystarpeeksi UPM Schongaun tehtaalla arvioidaan 135 henkilöä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

COVID-19-vuodet aiheuttivat graafisten paperien markkinoilla kysyntähäiriöitä, joita seurasi korkea inflaatio ja ennennäkemätöntä epävakautta maailmanmarkkinoilla. Nyt kun markkinatilanne on selkeytymässä, graafisten paperien markkinat palaavat pitkän aikavälin kysynnän laskutrendiin, joka on jatkunut jo yli kymmenen vuotta.

- Graafisen paperin kysynnän pitkäaikainen lasku pakottaa meidät jatkamaan ponnisteluja kustannuskilpailukykyisen tuotannon ja koneidemme tehokkaan käytön varmistamiseksi. Ymmärrämme, että nämä ovat vaikeita uutisia työntekijöillemme, jotka ovat olleet lojaaleja ja sitoutuneita. Laskevilla markkinoilla toiminnan kilpailukyky on keskeistä, jotta voimme sitoutua pitkäaikaisesti painopaperimarkkinoihin ja jatkaa toimintaamme asiakkaidemme luotettavana kumppanina. UPM pyrkii hoitamaan koneen sulkemisen sosiaalisesti vastuullisella tavalla ja aloittaa reilut keskustelut työntekijöiden edustajien kanssa, sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Massimo Reynaudo.

Massimo Reynaudo

Samalla UPM on päättänyt lopettaa sanomalehtipaperin tuotannon Steyrermühlin sanomalehtipaperitehtaallaan Q2 2023 loppuun mennessä. Näin yhtiö nopeuttaa suunnitelmiaan varmistaakseen kilpailukykyisen tuotannon jäljellä olevilla sanomalehtipaperikoneillaan Euroopassa. Tällä päätöksellä ei ole vaikutusta Steyrermühlin tehdasta ja sen työntekijöitä koskeviin suunnitelmiin, joista tiedotettiin 21. kesäkuuta 2022. UPM kirjaa Steyrermühlin osalta Q1 2023 tulokseensa vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä 10 miljoonan euron kulut.

Schongaun PM 6:n suunnitellun sulkemisen yhteydessä UPM kirjaa Q1 2023 tulokseensa 26 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Suunnitelluilla toimenpiteillä odotetaan saavutettavan 13 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.