Metsäteollisuus

Massimo Reynaudo nimitetty UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtajaksi 1. tammikuuta 2024 alkaen

Massimo Reynaudo on nimitetty UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtajaksi 1. tammikuuta 2024 alkaen. Jussi Pesonen jatkaa yhtiön toimitusjohtajana 31. joulukuuta 2023 saakka, minkä jälkeen hän toimii yhtiön ja sen johdon neuvonantajana, kunnes jää eläkkeelle UPM:stä 30. huhtikuuta 2024.

Massimo Reynaudo

Massimo Reynaudo on ollut UPM:n palveluksessa vuodesta 2017. Hän on Italian kansalainen ja syntynyt vuonna 1969. Tällä hetkellä hän johtaa UPM Communication Papers -liiketoimintaa. Sitä ennen hän toimi johtajana UPM Raflatacissa vuosina 2017–2021. Vuosina 1995–2017 hän toimi useissa johtotehtävissä Kimberly-Clark -yhtiössä. Hänellä on maisterin tutkinto tekniikan alalta Politecnico di Torinosta ja lisäksi opintoja liiketaloudessa ja johtamisessa.

- Massimolla on vahva kansainvälinen tausta, ja hän on saanut UPM:ssä aikaan erinomaisia tuloksia innostavana muutosjohtajana. Sekä UPM Raflatacissa että UPM Communication Papersissä hän on tuonut myönteisiä muutoksia liiketoimintoihin, uudistanut kaupallista strategiaa ja rakentanut menestyviä tiimejä parantaakseen liiketoimintojen tuloksia. Hänellä on selkeä näkemys, miten UPM:n Biofore-strategia voi luoda lisäarvoa myös jatkossa. Toivotan Massimolle menestystä uudessa vaativassa tehtävässään, sanoo UPM:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Nimitys on minulle suuri kunnia. UPM:llä on hyvä toimintamalli ja erittäin sitoutunut henkilöstö. Jatkamme yhdessä strategian toteuttamista ja luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta, sanoo Massimo Reynaudo.

Jussi Pesonen jää eläkkeelle UPM:stä 37 palvelusvuoden jälkeen. - Hallituksen puolesta haluan kiittää Jussia lämpimästi hänen ansiokkaasta työstään yhtiön menestyksen eteen, sanoo Henrik Ehrnrooth.

- Jussilla on pian takanaan pitkä ja menestyksekäs, lähes 20 vuoden mittainen kausi yhtiön toimitusjohtajana. Hän aloitti Suomi-keskeisen, perinteisen painopaperiyhtiön toimitusjohtajana ja muutti UPM:n innovatiiviseksi, uusiutuvia materiaaleja valmistavaksi globaaliksi kasvuyhtiöksi. Kun yhtiö nyt siirtyy Massimon johdettavaksi, UPM:llä on kilpailukykyinen ja ketterä toimintamalli, tehokas pääoman allokointi, vahva johtamiskulttuuri sekä tunnustetusti johtava asema vastuullisuudessa. Olen vakuuttunut, että nämä tekijät tukevat yhtiön menestystä jatkossa, Henrik Ehrnrooth jatkaa.

- Jussin toimitusjohtajakauden saavutukset ovat olleet erinomaisia. UPM:n osakkeen keskimääräinen vuotuinen kokonaistuotto on ollut 9 % ja viimeisen 10 vuoden aikana 16 %. Tämä on ollut fantastinen jakso UPM:n osakkeenomistajille.

Jussi Pesonen jättää yhtiön kiitollisena ja toivottaa menestystä tulevaisuuteen. - En löydä sanoja, jotka kuvaisivat riittävästi tuntemaani syvää kiitollisuutta UPM:läisiä kohtaan. Yhdessä olemme kulkeneet mielenkiintoisen matkan ja uudistaneet UPM:ää kaikkien sidosryhmien eduksi. Olen äärimmäisen ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaan viimeisen 20 vuoden aikana, sanoo Jussi Pesonen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Uskon vahvasti, että UPM:llä on edessään loistava tulevaisuus hallituksen ja Massimo Reynaudon erinomaisessa johdossa. Haluan myös kiittää lämpimästi aikaisempaa hallituksen puheenjohtajaa Björn Wahlroosia ja oman johtajistoni jäseniä. Onnistuminen ei olisi ollut mahdollista ilman perheeni jatkuvaa tukea. Olen heille siitä syvästi kiitollinen.

- Mitä omaan tulevaisuuteeni tulee, jatkan aktiivisena vaikuttajana liike-elämässä noudattaen mottoani, joka on ohjannut toimintaani jo 20 vuotta: 'Lupaukset lunastetaan tuloksilla', summaa Pesonen.

Massimo Reynaudon siirtyessä toimitusjohtajan rooliin UPM käynnistää Communications Papers -liiketoiminnan johtajan haun.