Metsäteollisuus

UPM teki ennätystuloksen vuonna 2022

UPM
Kuva: Tuomas Uusheimo

UPM-Kymmene Oyj:n liikevaihto vuonna 2022 oli 11 720 miljoonaa euroa (9814 vuonna 2021). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 096 miljoonaa euroa (1471), eli 17,9 % liikevaihdosta (15,0 %), liikevoitto nousi peräti 42 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 3 231 miljoonaa euroa (Q4 2021: 2 673). Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 42 % ja oli 653 miljoonaa euroa (461), eli 20,2 % liikevaihdosta (17,2 %). Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen. Myös vuoden 2023 tuloksesta odotetaan vahvaa.

Jussi Pesonen

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuosi 2022 oli UPM:lle käänteentekevä. Yhtiön liikevaihto ja tulos olivat ennätykselliset kaikkien liiketoimintojemme erinomaisen menestyksen siivittäminä. Samaan aikaan merkittävät kasvuhankkeemme edistyivät suunnitellusti ja ovat valmiina tuomaan kasvua jo tänä vuonna. Tämä erinomainen saavutus osoitti kykyämme toimia poikkeuksellisessa ympäristössä, jota leimasi korkea inflaatio, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Euroopan energiakriisi. Vastasimme haasteisiin kaupallisella ja toiminnallisella ketteryydellä. Olen erittäin ylpeä yhtiöstä ja kaikista UPM:läisistä.

Myös neljännen vuosineljänneksen tulos oli erinomainen. Neljännes oli yhtiön historian toiseksi paras ja kalpenee ainoastaan verrattaessa edelliseen neljännekseen. Liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 3 231 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 42 % ja oli 653 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 1 576 miljoonaa euroa, missä tällä kerralla näkyy energiasuojauksista saatu positiivinen rahavirta.

Nettovelka vuoden lopussa oli 2 374 miljoonaa euroa. Nettovelan suhde EBITDAan oli 0,94 eli hyvällä tasolla. Käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat vuoden lopussa 6,4 miljardia euroa. Taloudellinen asemamme on näin ollen erittäin vahva.

Useimmissa liiketoiminnoissa marginaalit paranivat edelleen ennätysvahvasta kolmannesta vuosineljänneksestä. Hinnat ja marginaalit olivatkin ennätystasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden loppua kohden monien tuotteiden arvoketjuissa, varsinkin Euroopassa, purettiin varastoja merkittävästi, mikä rajoitti UPM Communication Papersin, UPM Raflatacin ja UPM Speciality Papersin toimitusmääriä. UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella tuotantokustannusten, etenkin energian, halpenemisen vaikutus oli kuitenkin suurempi kuin varastojen purkamisen vaikutus, ja liiketoiminta teki erinomaisen osavuosituloksen.

UPM Energy raportoi erinomaisen tuloksen, vaikka tulos laski kolmannesta vuosineljänneksestä sekä edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Euroopan energiakriisi helpotti hieman vuosineljänneksen aikana. Sähkömarkkinat toimivat hyvin, minkä seurauksena Suomen ja Ruotsin vuotuiset keskihinnat olivat Euroopan alimmat. OL3-ydinvoimalaitosyksikön testikäyttö jatkui, ja sen vaikutus tuotantomääriimme oli hyvin rajallinen. Yksikön kaupallisen sähköntuotannon odotetaan alkavan maaliskuussa, mikä kasvattaa UPM Energyn hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa lähes 50 %.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

UPM Fibresin osavuosituloksessa näkyy sellun korkea hinta mutta myös tuotantokustannusten nousu sekä UPM Fray Bentosin sellutehtaan kunnossapitoseisokki Uruguayssa. Sahatavaran myyntihinnat rakentamisen loppukäytöissä laskivat suhdanteen heikentyessä.

UPM Plywoodin ennätysvuosi päättyi vakaaseen neljännekseen. Vanerin teollisten käyttökohteiden markkinat olivat edelleen vahvat, mutta kysyntä hidastui rakentamisen loppukäytöissä.

Muissa liiketoiminnoissa UPM Biofuels teki erinomaisen osavuosituloksen. Liiketoiminnon koko vuoden tulos oli ennätyksellinen, vaikka Lappeenrannan biojalostamo oli tuotannossa vain seitsemän kuukautta.

Uruguayssa suuren investointihankkeemme maali lähestyy. Montevideon selluterminaali vihittiin käyttöön lokakuussa, ja Paso de los Torosin sellutehtaan rakennustyöt saatiin päätökseen vuoden vaihteessa. Tehtaan käyttöönotto etenee järjestelmällisesti, ja tuotanto käynnistyy vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Tehtaan kassakustannustaso toimitettua sellutonnia kohden on noin 280 dollaria, mikä tekee siitä yhden maailman kilpailukykyisimmistä sellutehtaista. Sellun tuotantokapasiteettimme kasvaa yli 50 % noin 5,8 miljoonaan tonniin vuodessa.

UPM Biorefiningin biokemikaalijalostamohanke Leunassa, Saksassa, edistyy hyvää vauhtia. Kiinnostus uuden biojalostamon tuotteita kohtaan on ollut erittäin suurta, mikä vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksiamme ja kasvustrategiaamme, jossa fossiilipohjaisia materiaaleja korvataan uusiutuvilla monissa loppukäytöissä. Rotterdamiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen suunnittelu jatkuu intensiivisesti.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sidosryhmiemme kiinnostus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseen kasvaa vuosi vuodelta. UPM:llä on kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat tavoitteet sekä vankat näytöt konkreettisista toimista. Viimeisellä vuosineljänneksellä globaali, voittoa tavoittelematon CDP listasi meidät AAA-luokkaan tunnustuksena toimista ja raportoinnista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä kestävän metsänhoidon ja vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi. Meidät listattiin myös Dow Jonesin eurooppalaiseen ja globaaliin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) vuosiksi 2022–2023 ainoana toimialamme edustajana. Vastuullisuus on keskeinen osa Biofore-strategiaamme ja tukee tulevaa menestystämme.

UPM:n hallitus on päättänyt uudesta tulosperusteisesta osinkopolitiikasta, joka on linjassa transformatiivisen kasvustrategiamme kanssa. Taloudelliseen asemaamme ja tuloksentekokykyymme luottaen hallitus on tänään ehdottanut, että yhtiökokous jakaa tilikaudelta 2022 osinkoa 1,50 (1,30) euroa osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2023

UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2022. Myös vuoden 2023 tuloksen odotetaan olevan vahva. UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden 2023 alkupuoliskolla vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta.

Vuonna 2023 UPM:n toimitusmääriä kasvattaa tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Toros -sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä, eivätkä lakot vaikuta toimituksiin viime vuoden tapaan. Vuoden alussa varastojen purkamisen eri tuotearvoketjuissa odotetaan kuitenkin vaikuttavan UPM:n tuotteiden kysyntää heikentävästi. Kiinan koronarajoitusten poistaminen sekä muiden keskeisten talouksien inflaation maltillistuminen luovat kysynnän kasvupotentiaalia vuoden edetessä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuoden 2023 alussa monien tuotannontekijöiden kustannustaso on korkea, kun taas matalampi kysyntä luo painetta tuotehintoihin. Monien tuotannontekijöiden kustannukset ovat kuitenkin ohittaneet huippunsa. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

Näkymissä vuodelle 2023 on merkittäviä epävarmuuksia, sekä positiivisia että negatiivisia, jotka liittyvät Euroopan, Kiinan ja globaaliin talouteen, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, pandemian jäljellä oleviin vaikutuksiin, energian hintoihin ja energiasääntelyyn Euroopassa ja OL3-voimalaitosyksikön käyttöönottoon.