Metsäteollisuus

Kuudesluokkalaisten metsäretkillä opitaan metsien kestävästä käytöstä

upm, metsäretki

UPM järjestää elo-syyskuun aikana alakoulujen kuudennen luokan oppilaille metsäretkiä viidellä tehdaspaikkakunnallaan Jämsässä, Kouvolassa, Pietarsaaressa, Raumalla ja Lappeenrannassa. Retket toteutetaan jo kuudentena vuonna peräkkäin yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H-yhdistysten kanssa.

Metsäretkien tavoitteena on tarjota koululaisille kokemus retkeilystä sekä kertoa kiinnostavalla tavalla talousmetsien kestävästä käytöstä. Retkillä kierretään asiantuntijoiden ohjaamat toiminnalliset rastit, joilla päästään tutustumaan esimerkiksi puun kasvuun ja hiilen kiertoon, metsään harrastuspaikkana, metsän uudistamiseen ja taimien istutukseen sekä metsien käyttöön erilaisten puupohjaisten tuotteiden raaka-aineena.

Retkille odotetaan yhteensä 48 luokkaa ja arvioilta noin 1 023 oppilasta ja opettajaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Haluamme antaa koululaisille mahdollisuuden päästä mukaan retkelle ja saada heidät kiinnostumaan metsistä ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Retket lisäävät koululaisten ymmärrystä metsien monipuolisesta käytöstä aina jokamiehenoikeuksista metsien hoitoon ja puupohjaisten tuotteiden valmistukseen saakka, kertoo UPM Metsän ympäristöpäällikkö Tuomas Kara.

Metsäretkien sisältö on suunniteltu tukemaan alakoulujen opetussuunnitelman mukaisia ympäristöopin sisältöjä: luonnonvarojen kestävä käyttö, metsien hyötykäyttö, luonnon monimuotoisuus sekä ilmastonmuutos ja sen hillitseminen.

- Talousmetsiin tutustuminen asiantuntijoiden johdolla heti lukuvuoden alussa johdattaa oppilaat konkreettisesti metsäteemaan, jonka syventämistä on sitten helppo jatkaa esimerkiksi koulun lähimetsässä tai kansallispuistossa. Opettajat arvostavat suuresti vaivattomuutta saadessaan retkiaikataulut, kuljetukset ja ennakkomateriaalit valmiina, Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen kertoo.