Ajankohtaista

Tuhkalannoitukseen sopivat turvemaat näkyvät nyt kartalla

Tuhkalannoitus, helikopteri

Suomen metsäkeskuksen uudessa karttapalvelussa näkyvät tuhkalannoitukseen sopivat turvemaat eri puolilla Suomea. Metsäalan toimijat, yritykset ja metsänomistajat voivat löytää karttapalvelun avulla mahdollisia lannoituskohteita.

Tuhkalannoitus on oikealla kasvupaikalla pitkäkestoinen ja tehokas tapa lisätä puuston kasvua. Puutuhkan ravitseva vaikutus kestää kasvupaikasta ja tuhkasta riippuen yli 20 vuotta ja keskimäärin sillä saavutetaan 2–6 kuution lisäkasvu hehtaaria kohden vuodessa.

Metsäkeskuksen uudessa karttapalvelussa näkyvät tuhkalannoitukseen mahdollisesti sopivat turvemaat. Lannoitukseen sopivia kohteita on haettu yhdistämällä Metsäkeskuksen ajantasaista metsävaratietoa, Maanmittauslaitoksen maastotietoja, Geologian tutkimuskeskuksen maaperäaineistoja sekä Suomen ympäristökeskuksen avointa aineistoa kartoitetuista ja luokitelluista pohjavesialueista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Karttapalvelun avulla metsäalan toimijat, yrittäjät ja metsänomistajat voivat hakea tuhkalannoitukseen sopivia metsiä, joissa lannoitus voisi parantaa metsän kasvua. Tiedot kannattaa tarkastaa maastossa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, kertoo yrityspalvelujen päällikkö Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta.

Palvelussa sopiviksi tuhkalannoituskohteiksi on luokiteltu nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä, joiden pääpuulaji on mänty tai kuusi. Kasvupaikkana on vähintään kuivaa kangasta vastaava suo tai varputurvekangas, ja kohteet ovat ojien vaikutusalueella. Uusi karttapalvelu on käyttäjille maksuton ja sen tausta-aineisto päivitetään kerran vuodessa.

Tuhkalannoitusta olisi mahdollisuus tehdä paljon nykyistä enemmän

Tuhkalannoitusta tehdään vuosittain noin 12 000 hehtaarilla Suomessa. Lannoituspinta-alaa olisi mahdollisuus lisätä tuntuvasti. Uudessa karttapalvelussa tuhkalannoitukseen mahdollisesti sopivia turvemaita on noin 440 000 hehtaarin verran. Eniten sopivia kohteita on Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa.

Tuhkalannoitukseen sopivat turvemaakohteet -karttapalvelu on toteutettu Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa tuhkan tuottajien ja käyttäjien liiketoiminnan edellytyksiä sekä luoda mahdollisuuksia uudelle vastuulliselle yritystoiminnalle tuhkan hyötykäytössä. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus, Tapio sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.