Metsäteollisuus

Metsä Groupin huippumoderni saha on käynnistynyt Raumalla

Metsä Groupin Rauman mäntysaha

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Raumalla sijaitseva uusi huippumoderni mäntysaha on siirtynyt tuotannollisesta koekäytöstä jatkuvaan sahatavaratuotantoon. Sahan tuotanto toimii jatkuvassa kolmessa vuorossa.

Rauman sahan rakennustyöt aloitettiin keväällä 2020 ja investoinnin arvo on noin 260 miljoonaa euroa. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin sahainvestointi Suomessa.

- Rauman saha on teknologialtaan ja tehokkuudeltaan sekä toimintamalliltaan edelläkävijä maailmassa. Sahan teknologiset innovaatiot, kuten konenäkö, oppiva tekoäly ja sahalinjan eri toimintoja ohjaavat integroidut tietojärjestelmät luovat entistä paremmat lähtökohdat sahatavaran tasalaatuisuudelle ja sahalaitoksen teolliselle tehokuudelle. Uuden teknologian ansiosta Rauman sahan toimintaa ohjataan yhdestä keskusvalvomosta ja sahatavara kulkee jalostuslinjalla ilman manuaalisia työvaiheita.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Laadukkaan ja vastuullisesti tuotetun sahatavaran kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, erityisesti vaativissa komponentti- ja puusepänteollisuuden kohteissa, ja uuden sahauskapasiteetin avulla vastaamme tähän kasvuun. Sahatavara on erinomainen esimerkki vastuullisesta ja kestävästä tuotteesta, sillä puiden sisältämä hiili varastoituu sahatavarasta valmistettuihin rakennuksiin tai puutuotteisiin koko niiden elinkaaren ajaksi. Tuottamamme sahatavaran vastuullisuus perustuu kestävästi hoidettuihin metsiin, sertifioituun ja jäljitettävään puuraaka-aineeseen sekä vähähiiliseen tuotantoon, toteaa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Merkittävä kehitysloikka koko alalle

- Rauman saha on merkittävä kehitysloikka saha-alalla globaalistikin katsoen ja yhdessä laitetoimittajien kanssa tehty kehitystyö hyödyttää koko sahateollisuutta. Tämän vuoksi onkin ollut erityisen hienoa, että projektin kotimaisuusaste on korkea. Meillä on Suomessa laadukasta puuraaka-ainetta ja erinomaista osaamista sekä uudistumiskykyä, sanoo Nousiainen.

Uusi saha on luonut suoraan 100 uutta työpaikkaa Raumalle, ja sen lisäksi saha työllistää suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset olivat noin 1 500 henkilötyövuotta.

Rauman sahan vuosituotantokapasiteetti on 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa, ja vuotuinen Suomesta hankittavan mäntytukin käyttö on noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Raumalla tuotettu sahatavara myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Sahan sijainti mahdollistaa sahatavaran sujuvan logistiikan asiakkaille Rauman sataman kautta. Uudella sahalla ei ole omia varastoja, vaan valmis sahatavara pakataan ja siirretään automaattisesti rekkoihin, jotka kuljettavat ne suoraan satamaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Uusi saha on rakennettu Metsä Fibren Rauman sellutehtaan viereen.

- Ainutlaatuisessa biotuotekonseptissamme keskeistä on puuraaka-aineen 100-prosenttinen hyödyntäminen. Sahan raaka-aineena käytetään tukkipuuta. Sahatavaran valmistuksessa syntyvät kuori ja puru hyödynnetään bioenergiana ja hake sellun raaka-aineena. Sellutuotannossa syntyy bioenergiaa, jota hyödynnetään sahalla ja loppu myydään integraatin ulkopuolelle. Tämä investointi mahdollistaa tulevaisuudessa sekä Rauman sahan että sellutehtaan toiminnan kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita, Nousiainen jatkaa.