Metsäteollisuus

Rauman sahan peruskivi muurattiin

Rauman sahan peruskivi muurattiin torstaina 25.3.2021.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa Raumalle maailman moderneimman mäntysahan. Rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa 2020 ja sahan peruskivi muurattiin tulevan sahalinjan perustuksiin torstaina 25. maaliskuuta 2021. Koronapandemiatilanteen vuoksi peruskiven muuraus suoritettiin ilman ulkopuolisia osallistujia projektijohtaja Harri Haapaniemen ja sahanjohtaja Liisa-Maija Perävainion toimesta.

- Sahan peruskivi on nyt muurattu ja sekä suunnittelu että rakentaminen ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Lajittelulinjaston katot ja ulkoseinät ovat valmiit ja tällä hetkellä siellä tehdään putkisto- ja viemäröintitöitä sekä lattiaa. Sahalinjalla on aloitettu seinäelementtien asennukset ja katon rakentaminen, kuorimolla puolestaan on käynnissä perustustyöt. Myös ensimmäiset kuivaamorakennelmat ovat jo pystyssä. Rakennustyöt valmistuvat syyskuun lopussa, laite- ja koneasennukset aloitetaan pääosin loppukesällä. Sahan tuotanto käynnistyy vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä, sanoo Rauman sahaprojektin projektijohtaja Harri Haapaniemi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Group kehittää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti sekä kemiallisen että mekaanisen metsäteollisuuden tuotantolaitoksiaan. Raumalle rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan selkeä edelläkävijä.

Rauman sahaprojektin johtaja Harri Haapaniemi. Kuva: Elmeri Elo

Metsä Fibren Rauman sahan investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa ja uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Uusi sahatavaratuotanto myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Investoimalla Suomeen Metsä Group luo hyvinvointia sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Rauman uusi saha luo suuren määrän täysin uusia työpaikkoja. Saha tulee työllistämään suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset ovat noin 1 500 henkilötyövuotta, Hankkeen kotimaisuusaste on noin 70 prosenttia.

Rauman sahan rakennustyömaan töiden etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti web-kameroiden kautta ympäri vuorokauden osoitteessa www.metsafibre.com/webkameratrauma

Sahatyömaa helmikuussa. Kuva: Elmeri Elo