Ajankohtaista

Lasten ja nuorten metsäkirja - Visa Vilkunan uutuuskirja tarjoaa ajantasaista metsätietoa nousevalle sukupolvelle

Lasten ja nuorten metsäkirja

Keskustelu Suomen metsien käytöstä ja hyödyntämisestä on käynyt vilkkaana jo pitempään. Kaikki eivät kuitenkaan ole täysin perillä, mitä metsissämme tapahtuu ja miksi. Etenkään varttuvat lapset ja nuoret eivät ole saaneet tasapuolista ja kiihkotonta tietoa suomalaismetsien monista mahdollisuuksista.

Alfamer on julkaissut Visa Vilkunan kirjoittaman Lasten ja nuorten metsäkirjan, jossa käydään johdonmukaisen helppotajuisesti läpi sitä, kuinka metsiämme on mahdollista hyödyntää kestävällä ja ennen kaikkea monipuolisella tavalla.

Kirjasta selviää, miksi metsämme kannattaa hakata ja sen jälkeen uudistaa seuraava puusukupolvi kasvamaan. Kirjassa käydään metsänhoito läpi johdonmukaisesti uudistushakkuusta istutukseen, harvennushakkuisiin ja seuraavaan uudistushakkuuseen saakka. Myös jatkuva kasvatus käydään läpi yhtenä vaihtoehtona puun tuotannossa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsiä uhkaavat vaarat, kuten hyönteiset, hirvi- ja lumituhot ja metsäpalot käydän myös läpi. Puun tuotannon ohella retkeily, marjastus, sienestys ja metsästys saavat oman tärkeän osansa kirjassa. Metsien aineeton hyödyntäminen, retkeily ja virkistyskäyttö ovat varsin tärkeässä osassa. Suomen ainutlaatuinen jokamiehenoikeus on erittäin arvokas asia suomalaisille.

Kirjan runsas ja selkeä kuvitus yhdistettynä mukaansatempaavaan kerrontaan antaa nuorille lukijoille selkeän kuvan, mitä Suomen metsissä tapahtuu.