Ajankohtaista

Kirjanpainajatuhojen kasvuun kannattaa varautua

Kirjanpainajatuhojen määrä on kasvanut Suomen metsissä viime vuosina. Jos suurin osa tänä vuonna kehittyneistä kirjanpainajista onnistuu talvehtimaan ja ensi kesä on jälleen helteinen, hyönteistuhot lisääntyvät metsissä entisestään. Metsänomistajien kannattaa vielä ennen talvea tarkastaa, näkyykö omissa metsissä merkkejä hyönteistuhoista.

kirjanpainaja

Viime kesien pitkäaikaiset helteet ovat vauhdittaneet kuusikoita tuhoavan kirjanpainajakuoriaisen kannan kasvua. Tänä vuonna kirjanpainajan ensimmäinen sukupolvi kehittyi entistä aikaisemmin alku- ja keskikesän aikana. Todennäköistä on, että kirjanpainajan toinen sukupolvi ehti aikuistua ja pudottautua maahan talvehtimaan monin paikoin Etelä- ja Kaakkois-Suomessa.

Kirjanpainajakannan kasvusta kertoo se, että hyönteistuhohakkuiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Eniten hakkuuilmoituksia on tullut Kaakkois-Suomesta Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta sekä Uudeltamaalta. Ilmoitusten määrä on noussut myös Keski-Suomessa ja Etelä- ja Pohjois-Savossa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Marraskuun alkuun mennessä ilmoituksia hyönteistuhohakkuista on tullut Metsäkeskukseen yhteensä noin 3400 hehtaarin alalta. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä on yli kolminkertainen. Hyönteistuhohakkuuilmoituksissa on kirjanpainajatuhojen lisäksi mukana muidenkin tuhohyönteisten, kuten kuusentähtikirjaajan aiheuttamia tuhoja.

Iäkkäitä kuusikoita pitää tarkkailla säännöllisesti

Metsänomistajien kannattaa varautua kirjanpainajatuhojen kasvuun riskialueilla. Omissa metsissä olevia iäkkäitä kuusikoita tulisi tarkkailla säännöllisesti.

– Enää ei riitä, että hyönteistuhoja tarkkaillaan vaan kerran kesässä tai syksyssä. Alkavia hyönteistuhoja ja mahdollisia riskipaikkoja on opittava tunnistamaan ajoissa. Jos havaitsee merkkejä tuhoista, tulisi toimia nopeasti, etteivät tuhot pääsisi leviämään metsissä. Apua ja neuvoja saa metsäammattilaisilta, sanoo metsänhoidon asiantuntija Juho Kokkonen Suomen metsäkeskuksesta.

Kuusikoita voivat vaivata kuivuus, juurikääpä ja latvaosia kuivattava kuusentähtikirjaaja. Jo yksinään kuivuus voi altistaa kuusia kirjanpainajan ja muiden kaarnakuoriaisten iskeytymiselle. Myös tuuli- ja lumituhot voivat antaa alkusysäyksen hyönteistuhoille.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy