Metsäteollisuus

Ilomantsin Koukosuon suojelusta lähes sadan hehtaarin lisäys Tornatorin suojelupinta-aloihin

Koukosuo
Tornator ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet Ilomantsissa sijaitsevan, noin 95 hehtaarin kokoisen Koukosuon suojelemisesta osana HELMI-elinympäristöohjelmaa.

Tornator ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet Ilomantsin Veitsisyrjässä sijaitsevan Koukosuon suojelusta. Koukosuo kuuluu soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin ja se suojellaan osana HELMI-elinympäristöohjelmaa. Uusi luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 95 hehtaaria. Alkuperäiseen soidensuojelun täydentämiseen liittyvään rajaukseen verrattuna suojelualueeseen on lisätty useita hehtaareita metsän ja suon vaihettumisvyöhykettä.

- Tornator on perustanut yksityisiä luonnonsuojelualueita kuluvana vuonna lähes 300 hehtaaria sekä myynyt alueita valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin 350 hehtaaria. Yhtiön perustamisesta 20 vuotta sitten käynnistynyt suojeluperinne jatkui vahvana myös Tornatorin juhlavuonna, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Heikki Myöhänen

ELY-keskuksen soidensuojelun täydennysesitystä varten rajaama ja inventoima Koukosuo on keskiboreaalinen aapasuo, joka on säilynyt suurelta osin vesitaloudeltaan luonnontilaisena. Suolla on karujen nevojen ja rämeiden ohella myös keskiravinteisia rämeitä, pienialaisesti korpia sekä kaksi lampea. Koukosuo on myös riekon eteläinen pesimäympäristö.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Luonnontilaisten soiden vähennyttyä soiden luontotyypit ja lajit ovat uhanalaistuneet ja suoluonnon laatu on heikentynyt. Soiden suojelu on tärkeää, jotta pystymme pitämään Suomen luonnon monipuolisena. Koukosuo täydentää hienosti Ilomantsin soiden suojelualueverkostoa, kommentoi luonnonsuojeluasiantuntija Säde Neitola Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.