Metsäteollisuus

Stora Enso Oyj ja Meto allekirjoittivat yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Stora Enso

Stora Enso Oyj ja METO - Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat uuden metsätoimihenkilöitä koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen 1.12.2022.

Sopimus turvaa voimassaoloaikana ansiokehitystä ja työehtosopimuksella taataan tasapuoliset ja ennalta sovitut työehdot sopimuksen piiriin kuuluville metsätoimihenkilöille. Rakentavassa hengessä saavutettu neuvottelutulos takaa työrauhan niin työnantajalle kuin toimihenkilöillekin.

Yrityskohtainen työehtosopimus on neuvoteltu nykyisen työehtosopimuksen pohjalta, jota on uudistettu ja nykyaikaistettu henkilöstön ja liiketoiminnan näkökulmista. Keskeiset työsuhteen ehdot ovat säilyneet muuttumattomina. Sopimusta kehitetään henkilöstön kanssa vuoropuhelussa, jatkuvan neuvottelun periaatteella.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Voimassa olevan työehtosopimuksen työehtoja noudatetaan kaikilta osin 31.12.2022 saakka. Yrityskohtainen sopimus on voimassa 1.1.2023 – 30.4.2024. Sopimuksessa sovitut palkankorotukset noudattavat Stora Enso Oyj:ssä aikaisemmin tehtyjä palkkaratkaisuja.